Boyaa Apps

Poker Texas Polski 6.2.1
Boyaa
♠♣Poker online z międzynarodowymi turniejami iwyzwaniami Texas Hold‘em.♥♦(Prawdziwe turnieje i prawdziwi gracze, ale nie prawdziwepieniądze. Jesteśmy tu, by rywalizować, zrelaksować się, potrenowaći poznać nowych przyjaciół)- RZESZE CODZIENNIE AKTYWNYCH GRACZYPołączyliśmy platformy, by jeszcze łatwiej było teraz znaleźćgraczy do gry, w każdym zakątku świata, o każdej porze.-CZYSTY POKERUżywamy algorytmu z certyfikatem iTech Labs i wyspecjalizowanymzespołem, który dba o to, by gra była sprawiedliwa, czysta izabawna. Najlepszy poker w sieci-PRESTIż PRAWDZIWEGO POKERABoyaa jest międzynarodową firmą, która tworzy nowe standardy łączącprawdziwy i sieciowy poker w globalnym otoczeniu.- DZIENNY BANKROLL, KARTY VIP I +Mamy wszelkie możliwe narzędzia pokerowe, więc gra dostosowuje siędo Ciebie, czy jesteś nowicjuszem, graczem weekendowym, który chcepoprawić swą grę, ambitnym graczem celującym w miejsca rankingowe,czy też profesjonalnym internetowym pokerzystą. Od darmowychżetonów przez wsparcie bankruta aż po specjalne opcje dla graczyVIP. Mamy wszystko, czego zapragniesz-MULTIPLATFORMAGraj na Androidzie, iOS czy Facebooku, płynnie przełączając sięmiędzy urządzeniami na tym samym koncie. Zaloguj się ze swojegokonta na Facebooku by móc przełączać się między urządzeniami. PC,komórka, czy tablet, wszystko jest powiązane.-4 MODUŁY GRY DLA WIELU GRACZY (Hold’em, Sit’N’Go, MTT, Club)Graj w Poker Texas na szybkich lub wolnych stołach, na niskich bądźwysokich stawkach. Graj bez ograniczeń. Weź udział w dużychturniejach mistrzowskich lub wejdź po prostu do pokoju Sit‘n’Go.Teraz możesz nawet utworzyć swoje prywatne pokoje pokerowe w moduleklubowym, tak, by samemu ustalać zasady, ciemne i graczy, z którymichcesz grać.-INTERAKTYWNYWszystkie ikony, naklejki, przyciski są w 100% interaktywne.Kliknij na jakiegokolwiek gracza i analizuj jej/jego profil,najlepsze ręce, współczynnik zwycięstw oraz inne dane. Kliknij nazabawny element na ekranie i podziel się nim z przyjaciółmi,dealerami, dziewczyną czy chłopakiem.--Gra jest przeznaczona dla dorosłych. Nie oferuje szans nawygranie prawdziwych pieniędzy, jedynie monet Boyaa, które mogą byćwymienione na wirtualne gadżety, żetony i dodatkowe opcje.Polityka prywatności: http://www.boyaa.com/information.htmlWarunki usług Boyaa:http://www.boyaa.com/mobile/termsofservice.html♠ ♣ Poker onlineinternational tournaments and challenges Texas Hold'em. ♥ ♦(Real tournaments and real players, but not real money. We are hereto compete, to relax, to train and make new friends) - Reich DAILY ACTIVE PLAYERSWe combined platform would have it easier now to find players toplay in every corner of the world, at any time. -clean POKERWe use an algorithm Certified iTech Labs and specialized team thatmakes sure that the game was fair, clean and fun. Best onlinepoker-PRESTIż REAL POKERBoy is an international company that creates new standards bycombining real and poker network in the global environment.- DAILY bankroll VIP CARD AND +We have every possible tool poker, so the game adapts to you,whether you are a novice, a weekend player who wants to improvetheir game, an ambitious player excelled in place of Ladder or aprofessional online poker player. From the free chips by bankruptsupport to special options for the VIP players. We have everythingyou desire-MULTIPLATFORMAPlay on Android, iOS and Facebook, seamlessly switch betweendevices on the same account. Log in with your Facebook account tobe able to switch between devices. PC, cell phone, or tablet,everything is linked. -4 MODULES multiplayer games (Hold'em, Sit'N'Go, MTT Club)Play Poker Texas on fast or slow tables at low or high stakes. Playwithout restrictions. Take part in big tournaments master or simplyvisit the room Sit'n'Go. Now you can even create their own privatepoker rooms in the unit club, so that alone set the rules, and thedark of players that want to play. -INTERACTIVEAll icons, stickers, buttons are 100% interactive. Click on anyplayer and analyze his / her profile, the best hand, thecoefficient of victories and other data. Click on the fun elementon the screen and share it with friends, dealers, girlfriend orboyfriend.--Gra Is intended for adults. It does not offer a chance to winreal money, only coins Boy, which can be exchanged for virtualgoodies, chips and additional options. Privacy Policy: http://www.boyaa.com/information.htmlTerms of Service Boya:http://www.boyaa.com/mobile/termsofservice.html
博雅四人鬥地主(酷炫新版)
Boyaa
一年的蟄伏,博雅四人鬥地主新版本盛大發佈!全新界面,全新玩牌體驗,一切都與眾不同,等你來體驗!★★★★★博雅⋅四人鬥地主(酷炫新版)★★★★★1.全新界面,清爽升級,天天玩牌好心情;2.簽到獎勵,日進斗金,免費領錢鬥地主;3.活動多多,驚喜連連,獎勵狂贈不停歇;4.牌局配桌更合理,遊戲體驗再升級5.網路連接優化,玩牌更流暢A year of hibernation,Burson four Landlords released a new version of a grand! The newinterface, new playing experience, everything is different, and soon for you to experience!★★★★★ Burson ⋅ four Landlords (cool new version) ★★★★★1. The new interface, fresh upgrade, playing every day a goodmood;2. attendance incentives, Rijindoujin, free pick up the moneyLandlords;3. activities, lots of surprises, rewards mad gifts do notstop;4. The Board table with more reasonable gaming experience and thenupgrade5. Internet connection optimization, playing more smoothly
Perjuangan Semut 1.14.85
Boyaa
Game tembak yang manis,santai danrangsang,Anda bisa berjuang bersama teman dengan berbagai macamsenjata dan alat,bukan hanya bazoka,misil...Game shoot sweet, relaxedand excitatory, you can fight with friends with a variety ofweapons and tools, not just the bazooka, missile ...
Boyaa Texas Poker 6.4.0
Boyaa
♠♣Online Poker with International TexasHold’em Tournaments and Challenges. ♥♦(Real tournaments and real players, but no real money. We are hereto compete, chill out, mind training and meeting people)-LOTS OF DAILY ACTIVE USERSWe’ve joined our platforms so now it’s easier to find Texas Holdemplayers anywhere, anytime.-CLEAN POKER GAMEWe use an algorithm certified by iTech Labs and a specialized teamto keep the game fair, clean and fun. Poker Online at itsbest.-PRESTIGE AND REAL POKERBoyaa is the multinational company that is defying the tradition byblending online and offline Texas poker in an internationalenvironment.-DAILY BANKROLL, VIP CARDS AND +We have all kind of poker tools so the game adapts to you, whetheryou are a novice, a casual weekend player that wants to improvehis/hers poker skills, an ambitious challenger who is aiming forthe rankings or a professional online poker player. From daily freechips to bankruptcy relief and special services for VIP players. Ifyou think of something...you can bet we have it!-MULTIPLATFORMPlay on Android, iOS and Facebook in a seamless way. Log in withyour Facebook account to jump from one platform to another. PC,mobile or Pads. We've linked them all.Of course, you can always enter as a Guest. No accounts, nopersonal data, just open and play.-4 MULTIPLAYER MODES (Hold’em, Sit’N’Go, MTT, Club)Play Texas Hold’em on fast or slow tables with high or low stakes.Play without limits, Play Multi-table poker tournaments or justSit’N’Go rooms. Now you can even open your own private poker roomsin Club Mode so you can choose the rules, the blinds, and yourpartners.- INTERACTIVEAll the icons, emoticons, stickers and buttons are 100%interactive. Click on any player, and analyze his/her profile, besthands, winning rate and other data. Click on any playful item onthe screen and share it with friends, frenemies, dealers,girlfriends, boyfriends and poker partners.——The game is designed for an adult audience. It doesn’t offer realmoney, only Boyaa coins that can be redeemed for virtual items,game chips and new options.Privacy Policy: http://www.boyaa.com/information.htmlBoyaa Terms of Service:http://www.boyaa.com/mobile/termsofservice.html
博雅德州撲克(皇家版) 3.7.2
Boyaa
風靡歐美的德州撲克是當前全球最熱門的撲克遊戲,以其易學難精的特點在世界上吸引并凝聚了大量玩家。規則簡單,又充滿激情,也需要智力、手腕和頭腦的較量,精英者的棋牌遊戲。博雅德州撲克(皇家版),完全免費;支持facebook帳號和遊客登錄兩種模式;每日登錄即贈送籌碼,不同額度和玩法滿足不同年齡段成年人的遊戲需求;博雅皇家版德州撲克,擁有全新遊戲畫面,全新的高手競技場每天有百萬人在線競技,是全球德州撲克精英的聚集地;每天領取大量免費遊戲幣,新人註冊有超值大禮包贈送;我們一直致力打造精品棋牌,我們一直追求高品質中文版本的《德州撲克》讓別人羡慕你的財富,成為撲克高手,締造屬於自己的財富王國吧!
8 Pool Live Pro 3.0.2
Boyaa
8 Pool Live Pro開放測試啦!炫酷畫面,視覺盛宴!隨時隨地,聯網競技!全新交互,極致體驗!大師之路,在此開啓!歡迎廣大球友前來競技喲!
Boyaa Fight Landlord
Boyaa
Fight the Landlord, the second most popularonline card game of Boyaa Interactive, is based on its real-worldcounterpart that is one of the most popular card games in China.Fight the Landlord is offered in two variations, one for threeplayers and the other for four players. The two variations of thisgame are offered as both web-based games and mobile games thatoperate on the iOS and Android platforms.Currently, the three-player variation of this game is offered inthree language versions, including simplified and traditionalChinese and Thai. The four-player variation is offered in twolanguage versions, simplified and traditional Chinese. In thisgame, two or three players play collaboratively against the thirdor fourth player, i.e., the “landlord.” The first party that has nocards left wins the game and the virtual tokens contributed by allthe playing parties. Players can purchase virtual tokens and othervirtual items, such as avatars, club membership cards and leveldiamonds, emoticons, or equipment, in this game.
Boyaa Billiards 3.3.1
Boyaa
The Super Hot Unity 3D Billiards is coming out now!Exquisite!Free to strike!Hit soooo real!You can get online and play a Billiards game anytimeanywhere!Join us to be a gentleman in Billiards world!You will be the nextmaster!
德州撲克•博雅 texas poker 全家人一起玩的遊戲 5.6.0
Boyaa
【博雅德州撲克——臺灣德州撲克遊戲首選】= 特色 =♠ 免費玩經典智慧型的遊戲德克薩斯撲克,立即下載獲得2,000德州遊戲幣。♥ 遊戲幣免費領,登入送、任務送、活動還會送!五百萬獎勵日日抽,機會人人有!♣ 超多小遊戲,大菠蘿、大鳳梨、猜手牌、骰寶、吃角子老虎機、拉霸玩到嗨。♦ 社交型德州撲克體驗,真人撲克對戰,還可以邀請你的facebook好友一起組局玩poker。♠ 多元poker玩法-Bonus、MTT、SNG、幸運轉輪賽、必下房、德撲派對、彩票。♥ 線上各類型美豔真人美女荷官給您發牌,陪您聊天。♣ 專業德撲賽事(博雅爭霸賽、BPT等),贏取海量遊戲幣、豐厚獎勵。♠ 24小時真人在線客服,你的問題我們第一時間為您解決~=============================博雅德州撲克從2008年研發至今,已經有將近10年的遊戲歷史了,是現今最好的德州撲克之一。目前已經在臺灣、泰國、印尼、越南、日本、俄羅斯、土耳其、葡萄牙、西班牙、德國、法國、義大利、英國、波蘭、匈牙利、希臘、中國大陸等地區和國家上線,目前全球共有數千萬玩家。全球最火爆的博雅德州撲克讓你領略“線上棋牌”的無限樂趣!精緻的遊戲畫面,極致的操作體驗,更多玩法等你來嗨!=============================經RNG(Random Number Generator)國際認證。我們保證每一張都是隨機發出,遊戲公平,品質保證!=============================在Facebook上與我們互動,讓我們知道您對遊戲的期望:https://www.facebook.com/boyaapokerLiberal arts Texas poker- Texas Hold'em poker game of choice for Taiwan]= Features =♠ classic free play smart poker game Texas immediate download at2,000 Texas game currency.♥ receive free games coins, login to send, send tasks, activitieswill send! Five million reward day pumping, everyone has theopportunity!♣ over many small game, big pineapple, big pineapple, guess hand,Sic Bo, Slots, play to pull Pa Hi.♦ social type of Texas Hold'em experience live poker gaming, youcan also invite your facebook friends to play with the group bureaupoker.♠ multi-poker games are played -Bonus, MTT, SNG, Wheel of Fortunegame, will be the next room, the German flutter party,lottery.♥ online all types of glamorous beauty dealers live to your dealer,to accompany you to chat.♣ professional German flutter events (liberal arts tournament, BPT,etc.), to win massive game currency, rich rewards.♠ 24 Xiaoshi live online customer service, your first question wehave time for you to solve ~=============================Burson-Marsteller Texas Hold'em research and development from 2008to date, there have been nearly 10-year history of the game, and isnow one of the best Texas Hold'em. Now in the region of Taiwan,Thailand, Indonesia, Vietnam, Japan, Russia, Turkey, Portugal,Spain, Germany, France, Italy, Britain, Poland, Hungary, Greece,mainland China and other countries, and on-line, there are tens ofmillions of the world players.Burson-Marsteller world's most popular Texas Hold'em let you enjoythe "online chess" fun! Exquisite picture of the game, the ultimateoperating experience, waiting for you to play more Hey!=============================By RNG (Random Number Generator) international certification.We guarantee that each one is randomly distributed, game fairness,quality assurance!=============================Interact with us on Facebook, let us know what you expect from thegame:https://www.facebook.com/boyaapoker
博雅十三張麻雀 1.0.2
Boyaa
遊戲簡介博雅互動出品的十三張麻雀以其高優的品質、多樣玩法,遊戲簡單有趣、上手快、娛樂性強,贏到百萬用戶青睞,已經成為Facebook上最火爆的免費遊戲之一。快D點擊按鈕免費下載啦,我哋喺線等您黎挑戰!遊戲特色★完全免費DownLoad,免費玩。★Facebook與遊客兩種登錄方式供你揀,冇需註冊即可遊戲;★超多精彩活動盡在活動中心,日日都有驚喜等著你;★濃厚華麗的中國風,精美界面專為iPhone用戶量身製作;★流暢的出牌節奏,畫質超高清;★配有靚女真人發音,超級動感的出牌動畫;★幾種底台供你揀;★智能的出牌輔助,讓您輕輕鬆鬆做雀圣;★好多奇趣得意既表情包,為你在打牌之外更添樂趣。★滑動出牌、雙擊出牌,兩種方式任你揀;About theGameBurson-Marsteller Interactive produced thirteen excellent sparrowwith its high quality, diverse gameplay, the game easy and fun,quick, entertaining, to win the favor of millions of users,Facebook has become one of the most popular free games. Fast DClick the button to download it for free, I Die Bei Li line waitingfor your challenge!Game Features★ completely free DownLoad, play for free.★ Facebook and Guest two login way for you to pick, Nuisance needto register to play;★ over many exciting activities to do in the activity center, dayhas a surprise waiting for you;★ rich ornate Chinese style, beautifully designed for the iPhoneuser interface tailor-made;★ smooth rhythm cards, ultra-high-definition picture quality;★ beauties live with pronunciation, super dynamic animation of thecards;★ several primer sets for you to choose;★ smart cards assist, allowing you to easily make the holybird;★ lot of funny proud expression package both for you more fun thanplaying cards.★ slide the cards, double cards, you pick any one of twoways;
Boyaa Texas Póquer 5.4.2
Boyaa
Algoritmo certificado por iTech Labs.Boyaa es la misma empresa que organiza el evento internacional BPTen Macau. Juega con nosotros y quizás la próxima vez es a tí quiénpagamos el viaje para participar en el campeonatointernacional..Nuestro Holdem Texas es una locura de juego con cientos de itemsinteractivos, jugadores internacionales y torneos de todo tipo paralos más atrevidos. En estas Navidades habrá incluso más premios,más mesas y más fichas por ganar.Regístrate y entra todos los días ganar fichas de Boyaa.Consigue monedas Boyaa que podrás intercambiar por fichas, juegos,emoticonos y muchas más opciones.Olvídate de las resacas familiares y conoce a mas jugadores delTexas Holdem con los que competir, compartir cervezas y, porsupuesto, GANAR. Mejor que los Reyes, el cava o el fiestón de Finde Año.4 MODOS DE JUEGO MULTIJUGADOR (Hold’em, Sit’N’Go, MTT, Privado)- ¡GRATIS! ¡Descárgate el juego y te damos miles fichas. Haz unlogin diario y te damos más fichas. Cumple misiones y de damos másoro. Ni mirra, ni incienso ni carbón:fichas de póquer para que tepasas las navidades echándote partidas con colegas, extranjeros ytodo tipo de fauna.-¡TORNEOS! Sit ‘n’ Go, MTT, Holdem...Recuerda que Boyaa Poker es laorganizadora del torneo BPT que se juega cada año en el casino máslujoso de Macau. Si te clasificas la próxima vez se te paga unviaje para competir.-¡SOCIAL! Boyaa Texas Póquer es el más social y el más cachondo detodos los juegos de póquer en el mercado actual. Jugar aquí esganar, tirarse faroles, cervezas, emoticonos y charlar con colegasde póquer.- ¡INTERACTIVIDAD! Todos los iconos, emoticonos y botones son 100%interactivos. Pulsa en cualquier jugador y verás su perfil, susmejores jugadas, dónde juega,etc. Pulsa en emoticonos y podráscomprar de todo tipo. Podrás hacer regalos amigos, pibes y pibitas,todo desde la pantalla Boyaa super-interactiva.- ¡LOTERÍA! Más posibilidades de ganar monedas Boyaa que jugando algordo o esperando un aguinaldo que no llegará. Juega a latragaperras entre mano y mano. Juega a Holdem. Espía que estánhaciendo tus amigos. Apuesta tus fichas e intenta ganar a lasuerte. Todo desde tu móvil, Facebook a cualquier plataforma que seantoje.——El juego está pensado para una audiencia adulta. No se ofrecedinero real, pero si monedas Boyaa que se puedan cambiar pormultitud de regalos.Este juego se rige por Boyaa Terms of Service y el uso deinformación personal está también regulado por Boyaa's PrivacyPolicy. Boyaa Interactive es una empresa internacional con cientosde millones de usuarios en todo el mundo que cuenta decenas dejuegos, incluído este Boyaa Texas Poker.Privacy Policy:http://www.boyaa.com/information.htmlBoyaa Terms of Service:http://www.boyaa.com/mobile/termsofservice.htmlAlgorithm certified byiTech Labs.Boyaa is the same company that organizes the BPT internationalevent in Macau. Play with us and maybe next time is to you who paidtrip to participate in the international championship ..Our Texas Holdem game is crazy with hundreds of interactive items,international players and tournaments of all kinds for the moredaring. This Christmas will be even more prizes, more tables andmore chips to win.Sign up and comes every day to earn tokens Boyaa.Get Boyaa coins that you can exchange for chips, games, emoticonsand many more options.Forget family hangovers and meet more Texas Holdem players tocompete with, sharing beers and of course, WINNING. Better than theKings, cava or New Year's Eve bash.4 MULTIPLAYER GAME MODES (Hold'em, Sit'N'Go, MTT, Private)- FREE! Download the game and give you thousands chips. Make adaily log and give you more chips. Accomplish missions and givemore gold. Neither myrrh or incense or charcoal: poker chips sothat you spend the Christmas items by lying with colleagues, aliensand all sorts of wildlife.-¡TORNEOS! Sit 'n' Go, MTT, ... Remember Boyaa Holdem Poker is theorganizer of the BPT tournament played each year in the mostluxurious casino in Macau. If you classify the next time you arepaid a trip to compete.-SOCIAL! Boyaa Texas Poker is the most social and horniest of allpoker games on the market today. Playing here is to win, bluff,beer, emoticons and chat with colleagues poker.- Interactivity! All icons, emoticons and buttons are 100%interactive. Click on any player and see your profile, best plays,where plays, etc. Click on smileys and you can buy all kinds. Youcan make gifts friends, kids and pibitas, all from the screen Boyaasuper-interactive.- LOTTERY! More chances to win coins Boyaa that playing big orexpecting a bonus that will not come. Play the slot between coats.Play Holdem. Spy who your friends are doing. Bet your chips and tryto win to luck. Everything from your phone, Facebook any platformyou want.--The Game is intended for an adult audience. it does not offerreal money, but if Boyaa coins that can be changed by a multitudeof gifts.This game is governed by Boyaa Terms of Service and use of personalinformation is also regulated by Boyaa's Privacy Policy. BoyaaInteractive is an international company with hundreds of millionsof users worldwide that has dozens of games, including this BoyaaTexas Poker.Privacy Policy: http: //www.boyaa.com/information.htmlBoyaa Terms of Service:http://www.boyaa.com/mobile/termsofservice.html
博雅四川麻将 2.3
Boyaa
Android四川麻将简介:四川麻将起源于四川地区,除一般番型外,特色玩法如定缺、刮风下雨、血战到底等,富有别致趣味性。本款四川麻将由中文地区享有盛名的棋牌游戏品牌博雅互动出品,受到热烈好评。游戏攻略:1、知己知彼,百战不殆四川麻将有个非常特色的打法:打定缺。博雅四川麻将专门设置了定缺场,开局时要做的第一件事,要选好自己要放弃哪门牌(四川麻将只许胡两门),打牌过程中凡是遇到被放弃的牌,都会被系统自动打出去。而在非定缺场,无需强制定缺,只许遵守胡两门牌的规则就好,不然要被查花猪罚钱的哦!(胡牌花色多过两种,为花猪)其他特色玩法在登录游戏时的“游戏帮助”中均有详尽的介绍哟,保证初次接触也能轻松上手!2、免费发的金币,不要白不要哦!作为一款完全免费的联网游戏,不但不收钱,还每天发钱!就怕玩家玩不爽!首先,登录金币是一定要领的哦,轻轻一点,金币到手。每日连续登录,领到的钱会越来越多哦!游戏大厅右下角“任务中心”,各种梯度任务等你完成!只要玩牌就能领奖,最高上万奖励,不领白不领哦!3、小白用户不用慌,智能提示帮你忙你以为麻将妹纸只会卖萌?大错特错!当你网络不佳,当你忙碌无暇,就该是麻将妹纸大显身手的时候,完全智能托管,出手迅捷。想要自己出手,轻轻一划麻将妹纸就会自动退下。吃、碰、杠、胡时亦有智能提示,包你不错过任何一个可以胡牌的机会哦!还在等什么,现在就上手练吧!
Bilyar Boyaa 3.2.3
Boyaa
The Super Hot Unity 3D Billiards is coming out now!Exquisite!Free to strike!Hit soooo real!You can get online and play a Billiards game anytimeanywhere!Join us to be a gentleman in Billiards world!You will be the nextmaster!The SuperHot Unity 3D Billiards is coming out now!Exquisite! Free to Strike! Hit soooo real!You can get online and play a game Billiards anytimeanywhere!Join us to be a gentleman in World Billiards! You will be the nextmaster!
Boyaa Texas Français
Boyaa
*** Le meilleur jeu de Texas Hold’em Pokergratuit en ligne !****** Jouez dès maintenant ! Affrontez des millions de joueurs dansle monde entier !***Jouez en ligne gratuitement au Texas Hold'em poker contre desmillions de joueurs sur Facebook, Android ou iOS. Rejoignez vosamis ou défiez des joueurs dans le monde entier. Jouez pour leplaisir ou perfectionnez vos compétences pour devenir un maître dupoker !*** CARACTÉRISTIQUES ***- Jetons gratuits : Recevez quotidiennement des jetons dès votreconnexion !- Bonus offerts : Obtenez des bonus quotidiens et gagnez desmillions de bonus dans le centre d'activités et des missionsjournalières !- Petits jeux : La machine à sous (Mini Slot), les trois cartes, laloterie ou des autres jeux intéressants à vous de choisir !- Algorithme certifié par iTech Labs : Chaque carte est distribuéede manière totalement aléatoire.- Connexion pratique : Jouez au Boyaa Poker couramment sur toutesles versions Web et Mobile via le compte Facebook ou en mode invitén'importe où et quand vous voulez !- Jouez avec des amis : Rassemblez vos amis de Facebook ou de pokerpour jouer ensemble !*** MODES MULTIJOUEURS ***- MTT ( Multi-Table Tournament ) : Affrontez des joueurs à traversdu monde pour gagner le gros jackpot !- SNG ( SitNGo ) : Rejoignez vos amis rapidement au tournoi à 6joueurs !- Spin&Go : Tournois dès 3 participants et gagnez des millionsde bonus !- Club Privé : Jouez entre amis sans harcèlement !Que vous soyez expert ou débutant, Boyaa poker vous offre une vraieexpérience de casino !*** SERVICE CLIENT ***Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter :Facebook : https://www.facebook.com/boyaapokerfr/Twitter : https://twitter.com/BoyaaTexasFrEmail : [email protected] jeu est conçu pour un public adulte. Il n'offre pas d'argentréel, seules des pièces Boyaa qui peuvent être échangées contre descadeaux, des émoticônes et de nouvelles options de jeu.Ce jeu suit les conditions d'utilisation, la politique deconfidentialité de Boyaa réglemente également l'utilisationd'informations privées.Boyaa Interactive est une compagnie internationale avec descentaines de millions d'utilisateurs enregistrés dans le mondeentier et avec une dizaine de jeux, y compris le Boyaa TexasPoker.Politique de confidentialité : http://www.boyaa.com/information.htmlConditions d'utilisation de Boyaa :http://www.boyaa.com/mobile/termsofservice.html*** The best game ofTexas Hold'em Poker free online! ****** Play now! Compete against millions of players worldwide!***Play free online Texas Hold'em poker against millions of players onFacebook, Android or iOS. Join your friends or challenge playersaround the world. Play for fun or improve your skills to become amaster of poker!*** CHARACTERISTICS ***- Free Tokens: Receive daily tokens from your connection!- Bonus offer: Get daily bonuses and earn million bonus in thecenter of activities and daily tasks!- Small games: Slot machine (Slot Mini), the three cards, lotteryor other interesting games for you to choose!- Algorithm certified by iTech Labs: Each card is distributedcompletely randomly.- Practical connection: Poker Play Boyaa commonly on all Web andMobile versions via Facebook account or in guest mode anywhere andwhenever you want!- Play with friends: Gather your friends from Facebook or poker toplay together!*** MULTIPLAYER MODES ***- MTT (Multi-Table Tournament): Compete against players around theworld to win the big jackpot!- SNG (SnG): Join your friends quickly in the tournament 6players!- Spin & Go Tournaments for 3 participants and earn millions inbonuses!- Private Club: Play with friends without harassment!Whether you're an expert or beginner, Boyaa poker offers a realcasino experience!*** CUSTOMER SERVICE ***If you have questions, do not hesitate to contact us:Facebook: https://www.facebook.com/boyaapokerfr/Twitter: https://twitter.com/BoyaaTexasFrEmail: [email protected] game is designed for an adult audience. It offers no realmoney, only Boyaa parts that can be exchanged against gifts,emoticons and new options of play.This game follows the conditions of use, Boyaa privacy policy alsoregulates the use of private information.Boyaa Interactive is an international company with hundreds ofmillions of registered users worldwide and with a dozen games,including Boyaa Texas Poker.Privacy Policy: http: //www.boyaa.com/information.htmlTerms of Boyaa:http://www.boyaa.com/mobile/termsofservice.html
Capsa Boyaa
Boyaa
☆☆☆☆☆ Capsa Boyaa 3.2.4☆☆☆☆☆【2015.10.10】Memperbaiki bug yang sudah diketahui【2015.07.24】1. Memperbaiki bug yang sudah dikehahui!2. Meningkatkan pengalaman main!【2015.04.27】Upgrade FB SDK, optimalkan versi--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------•Big Two adalah semacam poker yang sangat populer di masyarakat.Menurut peraturan game ini, angaka yang paling tinggi adalah2,•maka disebut Big Two. Big Two juga berjulukan Capsa.•Orang segala kaum juga main game ini, caranya gampang, mudahdiajar.•Tapi kalau ingin menang diperlukan pertimbangan dan pikiran yangbetul,merupakan game inteligen yang bersifat kompetitif.Capsa 3.2.4 Boyaa ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆【】 10/10/2015Fix the bug that is already known【】 07/24/20151. Fix the bug that is already dikehahui!2. Increase play experience!【】 04/27/2015Upgrade FB SDK, optimized version--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------• Big Two is a kind of poker that is very popular in the community.According to the rules of this game, the highest Angaka is 2,• so-called Big Two. Big Two also nicknamed Capsa.• People of all the clans are also playing this game, how simple,teachable.• But if you want to win the necessary consideration and mind isright, is a game that is competitive intelligence.
Poker Texas Русский 6.2.0
Boyaa
Миллионы игроков со всего мира!Время начатьигру!Официальный сертификат от iTech LabsBoyaa Техасский Покер - это возможность принять участие вмеждународном оффлайн турнире BPT в Макао.Играйте с нами и примите участие в следующем турнире BPTВ нашем покере вы найдете сотни интерактивных предметов, опций.Мыпредоставляем вам огромный выбор захватывающих турниров. В течениепразднования Нового года вас ожидают многочисленные призы,подарки,бонусы и награды!Зарегистрируйтесь,играйте с нами каждый день и получайте БЕСПЛАТНЫЕфишки за вход.Забудьте о скуке!Играйте с членамисемьи,друзьями,коллегами!Поздравляйте их с праздниками,отправивбукет роз, кружку пива или запустив в начальника гранатой, прямо вигре!- МНОГОПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКАЯ ИГРА (Hold’em, Sit’N’Go, MTT, Частнаякомната)БЕСПЛАТНАЯ ИГРА!Загрузите игру и получайте фишки БЕСПЛАТНО!Играйтес нами каждый день и получайте еще больше бесплатных фишек занепрерывный вход в игру, а также, за ежедневныедостижения!Занимайте первые места в рейтинге и мы подарим вамнастоящие призы (мобильные телефоны, беспроводные зарядныеустройства, вещи с логотипом компании Boyaa и другое)ТУРНИРЫ!Sit ‘n’ Go, MTT, Spin ‘n’ Go, Holdem столы , частные комнаты,атакже МЕЖДУНАРОДНЫЙ оффлайн турнир BPT в Макао в самых роскошныхзалах Казино Венециан!Выигрывайте приглашения для участия в турниреBPT онлайн, и мы оплатим ваши авиабилеты в Макао!- ОБЩЕНИЕНайдите друзей по интересам!Общайтесь с игроками из разных городовв чате в игре!Отправляйте интерактивные предметы, стикеры, подаркидругим игрокам, а также аудиосообщения прямо в игре!У другазакончились фишки?!Отправьте ему фишки в подарок и продолжайтеиграть вместе!-ИНТЕРАКТИВНЫЙ РЕЖИМТолько у нас 100% интерактивные предметы,подарки ,стикеры!Нажмитена профиль друга и узнайте о его/ее достижениях!Хотите узнать закаким столом играет друг, чтобы сыграть вместе!?Найти друга легко ипросто!КАЗИНОНе тратьте время впустую,ставя на футбольные матчи!Дерзайте!Играйтев наш Слот между партиями!Немного устали и нуждаетесь впаузе!?Сыграйте в наши мини-игры прямо за столом!Все,что вам нужно- это ваш мобильный телефон,страница в FB, VK или OK !Нет страницыв FB, VK или OK!?Не волнуйтесь!Воспользуйтесь Гостевымаккаунтом,чтобы насладиться игрой!Игра создана для взрослой аудитории и не предусматривает игры нареальные деньги. Для игры можно использовать только игровые фишки.Политика конфиденциальности регулирует порядок обработки ииспользования персональных и иных данных игроков. Миллионы игроковсо всего мира выбирают компанию Boyaa Interactive и играют в BoyaaTexas Poker!Политикаконфиденциальности:http://www.boyaa.com/information.htmlУсловия оказанияуслуг:http://www.boyaa.com/mobile/termsofservice.htmlОфициальные страницы приложенияОтправляйте нам свои отзывы и предложения прямо в игре, а также,участвуйте в акциях на наших официальных страницах приложения всоциальных сетях FB, VK, OK!— FB: https://www.facebook.com/boyaa.poker.ru— VK: https://vk.com/boyaapoker— OK: http://ok.ru/group/52703762514139Служба поддержкиОтзыв в игре:служба поддержки ответит на все ваши вопросы с ПН поПТ!;Служба поддержки по электронной почте: [email protected]Спешите присоединиться к нам!!!До встречи за столом!Millions of playersaround the world! Time to start the game!The official certificate from iTech LabsBoyaa Texas Poker - this is an opportunity to take part in aninternational offline BPT tournament in Macau.Play with us and take part in the next tournament BPTIn our poker you will find hundreds of interactive objectsoptsiy.My offer you a huge selection of exciting tournaments.During the celebration of the New Year you expect numerous prizes,gifts, bonuses and rewards!Sign up, play with us every day and get free chips for entry.Forget about boredom! Play with your family, friends, colleagues, Icongratulate them to holidays by sending a bouquet of roses, a mugof beer or a grenade launching in chief, right in the game! - MULTIPLAYER (Hold'em, Sit'N'Go, MTT, private room)FREE GAME! Download the game and get tokens for FREE! Play with usevery day and get more free chips for continuous input into thegame, as well as for the daily achievements of! Occupy the firstplace in the rankings and we'll give you real prizes (mobilephones, wireless chargers Boyaa things with the company logo,etc.)TOURNAMENTS!Sit 'n' Go, MTT, Spin 'n' Go, Holdem tables, private rooms, as wellas international offline BPT tournament in Macau to the mostluxurious halls of the Casino Veneziano! Win an invitation toparticipate in the tournament BPT online, and we will pay yourtickets in Macau!- TALKFind friends with the same interests! Communicate with players fromdifferent cities chatting in the game! Dispatched by theinteractive objects, stickers, gifts to other players, and audiomessages directly into the game! Have a friend run out of chips?Send him a gift in chips and continue to play together!-Interactive ModeOnly we have 100% interactive items, gifts, stickers! Click on thefriend's profile to find out about his / her achievements! Want toknow which table plays a friend to play together? Find anothereasy!CASINODo not waste time, betting on football matches Dare Play our slotbetween the parties a little tired and in need of a pause Playthese mini-games at the table all that you need -!!!!! This is yourcell phone, Web FB, VK or OK! No pages in FB, VK or OK!? Do notworry! Use a guest account now to enjoy the game!The game is designed for an adult audience and does not provide forreal money games. To play only the game pieces can be used. PrivacyPolicy governs the processing and use of personal data and otherplayers. Millions of players around the world are choosing acompany Boyaa Interactive and play Boyaa Texas Poker!Privacy Policy: http: //www.boyaa.com/information.htmlTerms of services: http://www.boyaa.com/mobile/termsofservice.htmlOfficial page of the applicationPlease send us your feedback and suggestions directly into thegame, as well as participate in promotions on our officialapplication pages in social networks FB, VK, OK!- FB: https://www.facebook.com/boyaa.poker.ru- VK: https://vk.com/boyaapoker- OK: http://ok.ru/group/52703762514139Support serviceReviewed in the game: support staff will answer all your questionsfrom Monday to Friday !;Support by e-mail: [email protected] to join us !!!See you at the table!
Happy Capsa 3.1.1
Boyaa
☆☆☆☆☆ Happy Capsa 3.1.1☆☆☆☆☆【2016.05.04】Upgrade FB SDK, optimalkan versi•Capsa merupakan semacam permainan kasual yang paling populer didaerah Hongkong, Taiwan, hampir setiap orang tahu cara mainnya.Empat pemain dibagikan 13 kartu per orang, yang punya Wajik 3berhak menjalankan kartu dulu, adapun yang paling cepatmenghabiskan kartu di tangan merupakan pemenang;•Menantang IQ, hanya orang yang paling pintar bisa menangterakhir;•Cocok untuk mengisi waktu malam hari, bisa juga ajak temanuntuk main bersama, membuat kehidupanmu lebih seru dan menarik.•Permainan yang bisa sambil main dan sambil chatting, cara mudahsegera bisa.•Gratis, Banyak bonus.Happy Capsa 3.1.1 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆【】 04/05/2016Upgrade FB SDK, optimized version• Capsa is a kind of casual game of the most popular areas inHong Kong, Taiwan, almost everyone knows the way the game. Fourplayers are dealt 13 cards per person, which has Wajik 3 entitledto run the first card, while the most rapidly depleting the cardsin hand is the winner;• Challenging IQ, only the most intelligent person can win thelast;• Suitable for filling time of night, you can also invitefriends to play together, to make your life more exciting andinteresting.• The game can be while playing and while chatting, easy wayimmediately.• Free, Many bonus.
博雅テキサス 4.1.0
Boyaa
博雅テキサス・ホールデムは新しいバージョンを公開されました。世界で一番大人気なポーカーゲーム、TexasHoldem!毎日5000000チップをゲットするほか、様々なキャンペーンからサプライズをもたらしてます。今ダウンロードして友達とオンライン対戦!Was released a newversion is well-informed Texas Hold'em. In addition to get a pokergame most popular, the chip 5000000 Texas Holdem! Every day in theworld, bringing a surprise from various campaigns. Online matcheswith friends now and then download!
博雅斗地主(支持癞子玩法) 4.2
Boyaa
博雅斗地主,手机必备游戏,史上最有趣、最刺激、最精彩的斗地主!独创单机、联网、wifi对战模式,刺激的超快赛、选拔赛、活动赛,让你随时随地都能“斗”起来!游戏特色1、精彩赛事赢奖品超快赛、选拔赛、活动赛,精彩赛事24小时不间断,竞技乐趣爽到爆,更可赢取超值奖品!2、丰富的系统奖励每天都可免费领取金币,破产即送救济金,还有花样百出的任务系统,奖励更丰厚!3、人性化的操作设置为Andriod用户量身定做,操作简单快捷,支持手势操作超智能选牌,畅玩游戏无阻碍!4、公平游戏防作弊博雅斗地主采用一流的防作弊系统,万人同时在线,自动配桌,随机比赛,让玩家公平游戏!5、搞怪有趣的游戏动画俏皮表情包,出牌炫特效,画面超精美,为斗地主增添更多精彩乐趣!6、超低的手机流量支持各种网络接入方式,优化网络连接,使手机流量更低!支持单机,随时与高AI对战,不耗流量!7、特色玩法乐趣多私人房,亲朋好友自己玩。更多玩法,尽在博雅斗地主!
九藏喵大老二 2.5.3
Boyaa
★★★ 九藏喵御驾国民游戏大老二!★★★《九藏喵大老二》是一款以台湾著名本土漫画《九藏喵王国》為背景的大老二撲克牌遊戲。大老二也叫Big Two,或步步高升,是一款以13張牌為特色的老少皆宜的休閒遊戲。現在您可以在浪漫的櫻花樹下、宏偉矗立的九藏喵王國城堡中暢享玩牌的樂趣!===遊戲特色===▼免註冊、免費玩牌,登錄即可立即開始!▼節奏快、自動配桌,隨時隨地都能來一局!▼每日獎勵、任務獎勵、活動獎勵拿不停!▼手牌、炸彈任務、牌型動畫讓您不亦樂乎!▼多款精美喵咪頭像,任您選擇!玩法介紹:方塊>梅花怪物牌型:鉄枝和同花順可壓其他牌型(一條龍除外)===遊戲交流===官方粉絲團:https://www.facebook.com/jiuzangmiaobig2poker?fref=ts★★★ nine Tibetan meowYujia national game big dick! ★★★"Nine Tibetan meow Big Two" is a well-known Taiwanese comic book,"Nine Tibetan kingdom meow" as the background of the Big Two pokergames. Big Two, also known as Big Two, or backgammon, is a cardwith 13 featuring casual games for all ages. Now you can in aromantic cherry trees, magnificent stands of nine Tibetan kingdommeow castle and enjoy playing fun!=== === Game Features▼ Free registration, free play, and login you can start now!▼ fast-paced, automatic with tables, anytime, anywhere to agame!▼ daily rewards, the task reward, reward activities to takenon-stop!▼ hand, bomb mission, card type animation gives you joy!▼ variety of exquisite meow microphone avatar of your choice!Play Introduction:Box> PlumMonster card type: CITIZEN branches and flush compressible othercard type (except train)=== === Exchange gameOfficial fan group:https://www.facebook.com/jiuzangmiaobig2poker?fref=ts
博雅桌球 3.4.4
Boyaa
最酷最爽最專業的桌球大作火熱登錄!在這裡,我們給您最舒適的操作體驗!在這裡,我們給您最華麗的視覺盛宴!在這裡,我們給您最爽快的競技比賽!博雅桌球,精彩呈現,共同打造屬於您的桌球傳奇!The coolest andmostprofessional snooker succulent masterpiece fiery login!Here, we give you the most comfortable operating experience!Here, we give you the most gorgeous visual feast!Here, we give you the most refreshing contests!Burson snooker, exciting show, co-create your snooker legend!
ราชาแห่งไพ่เท็กซัส 1.2.2
Boyaa
ราชาแห่งไพ่เท็กซัสเป็นเกมส์ไพ่ยอดนิยมไม่เพียงแต่เป็นเกมส์เพื่อความบันเทิง ยังเป็นเกมส์ที่เน้นการแข่งขันที่นี่สิ่งที่คุณต้องทำคือทำมือถือเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตคุณสามารถเล่นได้ทุกที่ทุกเวลา ที่นี่ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้!ห้องเกมเหงามากเหรอ NO, NO, NOสาวสวยเยอะเต็มกำลังรอคุณมาแข่งขันกันสกิลไพ่รางวัลการแข่งขันการกระตุ้นเพียงพอหรือไม่ NO, NO, NO!คุณต้องการได้อะไรเราก็มีให้ รถคันหรู สาวสวยก็มี ตองรออะไรอีกรับไพ่แข่งขันกับเพื่อนได้อย่างรวดเร็ว สัมผัสกับความสนุกของเกมขึ้นไปจุดสุดยอดของชีวิตของคุณในขณะนี้ราชาแห่งไพ่เท็กซัสจะให้คุณรู้สึกถึงความสนุกแบบใหม่แน่นอนโหมดการเล่นต่างๆรางวัลการแข่งขันหลากหลายUIที่มีสีสันและสไตล์หน้าจอพิเศษประสบการณ์การเล่นเกมส์ที่ยอดเยี่ยมไอเทมอินเตอร์แอคและอีโมน่ารักสนุกเราไม่ชอบALL INแบบง่าย ๆเพราะว่าไพ่เท็กซัสจริงคือการหาสมดุลในโชคและทักษะแล้วเก็บทุกการกระทำของตนเองเราชอบบรรยากาศที่มีชีวิตชีวา โดยผ่านการแชทไอเทมอินเตอร์แอคและอีโมมารบกวนอารมณ์ของเขา คว้าโอกาสที่ดีทำBluffนอกจากนี้เรายังชอบความตื่นเต้นในการแข่งขันหลังการแข่งขันเพิ่มคนเก่งเป็นเพื่อนกัน ติดตามคนBadbeatของคุณแก้แค้นเมื่อเวลาที่เหมาะสมKOPเป็นเช่นเกมให้ผู้เล่นที่แตกต่างกันพบความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเกมKing of Cards Texas is apopular card game. Not only is the game entertaining. A game thatfocuses the race. Here's what you need to do is make a mobileInternet connection. You can play it anywhere, anytime. Here,nothing is impossible! Game room very lonely, so NO, NO, NO prettymuch full, waiting for you to compete skill cards. Prizecompetitions stimulate enough? NO, NO, NO! You want something, wehave luxury cars, beautiful women have to wait for anothertournament dealt with quickly. Experience the fun of the game Backto the pinnacle of your life now.King of Cards Texas will give you a sense of fun, ofcourse.Different modes of playDiversity Awards competitionUI and colorful style special screen.Great gaming experience.Interactive items Emo cute and fun.We do not like ALL IN A simple card because Texas actually is tofind a balance in luck and skill, and store all of their actions.We enjoy lively atmosphere Through chat Item Interactive and Imoladisturb his emotions. Seize the opportunity to Bluff We also enjoythe thrill of competition. After the match, adding people asfriends. Tracking your Badbeat Revenge when the right time KOP issuch a different game allows players to experience the joy of thegreatest in the game.
博雅中国象棋 2.0.7
Boyaa
酒逢知己千杯少,棋遇对手古难求。成为大师不再是梦想,博雅中国象棋人气火爆、免费下载、安装后即可立即开始游戏。象棋世界风起云涌!游戏特色:★专业的防作弊系统,多种房间组合,总有适合你的!★完善的等级系统,体现专业竞技水平!★全面诠释象棋精髓,精美画面为Andriod玩家量身制作。★海量超Q、超萌配音与画面,在下棋之余体会不一样的快乐。★流畅游戏节奏,超强画质,一切皆为你而准备。★上万好友激情互动,你的对手你选择!
博雅德州撲克HD 1.0.2
Boyaa
風靡歐美的德州撲克是當前全球最熱門的撲克遊戲,以其易學難精的特點在世界上吸引并凝聚了大量玩家。規則簡單,又充滿激情,也需要智力、手腕和頭腦的較量,精英者的棋牌遊戲。博雅德州撲克,完全免費;支持facebook帳號和遊客登錄兩種模式;每日登錄即贈送籌碼,不同額度和玩法滿足不同年齡段成年人的遊戲需求;每日上萬玩家同時在線,配桌快捷;我們一直致力打造精品棋牌,我們一直追求高品質中文版《德州撲克》讓別人羡慕你的財富,成為撲克高手,締造屬於自己的財富王國吧!目前完美適配各種主流分辨率手機和平板電腦~
博雅十六張麻將 1.6.1
Boyaa
遊戲特色: 完全免費下載和使用; Facebook與遊客兩種登錄方式供您選擇,無需註冊即可遊戲; 連續登錄獎勵,一天更比一天多,讓你玩得更盡興。 濃厚華麗的中國風,精美介面專為Andriod使用者量身製作; 流暢的出牌節奏,畫質高清晰; 配有美女真人發音,超級動感趣味的行牌動畫。 上萬牌友同時線上遊戲與玩牌互動; 線上商城,輕鬆方便的購買金幣; 不同底台供您選擇; 智慧的打牌輔助,讓您輕鬆成為雀聖。 各種有趣可愛的表情包,在打牌之外也很有樂趣。
Türkiye Texas Poker 9.1.0
Boyaa
Milyonlarca oyuncuyla aynı anda oynamaya varmısın! yenilenen turnuvalar, özel kulüp odaları, cep telefonunumarasıyla korunan çifte güvenlikli kasa özelliğiyle sizi muhteşembir eğlence merkezi bekliyor.Yeni arenada nakavt turnuvasında rakiplerini nakavt edip tümçiplerini kazan, Şans turnuvasında ortaya konulan çipin tam 5000katına kadar kazanma şansı elde et hatta günlük şans turnuvasısıralamasında ilk 10’a girip daha çok ödül kazan.Yeni MTT poker turnuvasında eğlencenin ve heyecanın doruklarınaçıkmaya hazırlan, her saat başı binlerce kişiyle aynı anda MTT’yekatılıp büyük maceranın ücretsiz tadını çıkar.Artık çipleriniz çok daha güvende, yeni ücretsiz telefon mesajışifre sistemiyle sizden başka kimse kasanızı açıpkullanamayacak.Boyaa puanıyla ödüller dalında yepyeni bir sayfa açıyoruz, artıksadece oyun içinde değil oyun dışında da ödül kazanabileceksiniz.Boyaa puanı topladıktan sonra size gönderilebilecek hediyelerdenbirini sadece Boyaa puanını kullanarak ücretsizce alabilirsiniz.Aldığınız ödül üç iş günü içinde size gönderilecektir.BPT (Boyaa Poker Turnuvası) ile dünyayı ücretsizce dolaşıp yarımmilyon dolar ödülü için yarışma fırsatını yakalayın. Bu senekiBPT’ye katılan oyunculara uçak ve yol masrafları için tam 1500dolar verilmiştir. Sizde gelecek BPT’ye katılabilirsiniz sadeceyapmanız gereken oyun için BPT turnuvaları başladığında ilk 3’egirmek.Fan sayfası ödülleri yükseltilmiştir artık günlük tam 80000 çipücretsiz olarak dağıtılıp hatta fan sayfasından müşteri destekhizmeti verilmektedir.Sizin önerileriniz bizim için çok değerlidir. Herhangi biröneriniz varsa [email protected] adresine e-posta olarakatabilirsiniz.
Texas Poker for India 2.7.0
Boyaa
Boyaa Texas Poker out now with newinterfaceand the the world’s first portrait mode! Play to win up to$5000daily and enjoy online events, activities and manysurprises.Download now for free and become a billionaire!Come to Boyaa Texas Poker and hold the world in your hand!
博雅四川棋牌 1.3.5
Boyaa
官方QQ群:309019237微信公众号:博雅四川棋牌首款为四川量身定制的手机棋牌大厅,集结多款四川热门的棋牌游戏,目前已有血战到底、川味斗地主等经典游戏,更有多款川味棋牌游戏即将上线。现在加入我们,越来越好玩,越玩越开心!游戏特色:1、【绿色无负担】下载一次畅玩多款游戏,无需重复下载,节约空间、净化桌面,还你手机“小清新”;2、【地道川蜀风】画面精美、专业川话配音、融入四川元素,让你川味棋牌室随时随地带身边;3、【畅玩无障碍】操作简单易上手,支持安卓多种机型,酣畅淋漓无障碍;4、【永久免费】永久免费下载、免费玩,破产补助帮助你原地满血复活、大杀四方;5、【活动礼品多】每日悬赏、趣味任务、创意活动,给你一个缤纷的棋牌江湖,奖品更是拿到手软;6、【公平游戏】拥有严格的防作弊体系,构建健康的游戏生态环境,提高您的竞技含金量。
Boyaa Poker 1.7.4
Boyaa
Texas Hold'em is the most popular pokergamearound the world. It is widely considered to have the moststrategyof all poker games, yet the rules are quite simple. It'sadeceptively simple game to learn but a harder game tomaster.Betterthan zynga poker.Boyaa Texas Poker(GREE) is totally free.Daily free login chips bonus.Different levels and states ensure that there must be a seatthatsuits you.Millions of players are online every day. Easy to findyourseat.Support (854*480\800*480\480*320)mobile screen resolutions.
麻雀Game•博雅香港棋牌-麻雀,鬥地主競技遊戲,比賽贏大獎 2.1.0
Boyaa
博雅香港棋牌FB粉絲團:https://www.facebook.com/byhkpoker博雅香港棋牌客服電話:+852-755-86166169博雅香港棋牌客服電郵:[email protected]《博雅香港棋牌》係一款專為香港玩家而開發嘅,Online博弈競技比賽嘅遊戲娛樂平台。主打香港麻雀和鬥地主博弈競技比賽遊戲,隨時隨地線上打比賽贏實物大獎!你想玩嘅比賽遊戲,都可以係度搵到!✔港式13張麻雀(Hong Kong Mahjong)✔經典鬥地主(Landlord)【博雅香港棋牌 遊戲特色】-集合港式麻雀、鬥地主撲克玩法,想玩咩就玩咩!無需download多個APP,裝一個滿足曬所有需求!-Online博弈競技比賽平台,勁爆實物大獎日日送!唔使幾多時間唔使使錢,飲啖茶嘅時間就可以打完比賽拿大獎!-唔使註冊,完全免費,即下即玩,支持facebook賬號登入,聯網遊戲,隨時隨地玩起來!-多人連線,真人對打,公平賽制,公平競技,智力對戰!-google play首款集合多款棋牌遊戲嘅博弈競技比賽平台,100%為香港人做嘅香港棋牌遊戲-粵語配音支持,特色音效音樂,香港氛圍十足十!
Domino QiuQiu Online:KiuKiu 99 1.7.0
Boyaa
Domino 99 alias QiuQiu atau KiuKiu adalahpermainan kartu tradisional yang banyak dimainkan oleh masyarakatdi Indonesia. Sekarang permainan ini sudah bisa dimainkan secaraonline di ponsel android kamu melalui: Domino QiuQiu Boyaa.Domino QiuQiu Boyaa merupakan game domino qiuqiu online terbaik diIndonesia. Dibuat oleh tim dibalik suksesnya Poker Texas Boyaa(game poker online #1 di Indonesia), Domino QiuQiu Boyaa menawarkanpermainan yang seru dan asyik dengan cita rasa lokal.Jaminan mutu dari Boyaa Interactive:• GRATIS selamanya• Bermain online dengan JUTAAN pemain lainnya• Desain game yang keren dengan cita rasa LOKAL• HADIAH GRATIS setiap hari menunggu kamu!• Dilengkapi dengan FITUR modern:→Chat dan berkenalan dengan pemain lain→Saling memberi item agar permainan menjadi lebih asyik→Membeli hadiah-hadiah keren dan bisa diberikan kepadateman-teman→Permainan slot dan tebak dadu yang seru untuk menambah bonus→Emoticon lucu dan lokal→Event seru berhadiah setiap minggunya• Ajak teman-teman Facebook dan main bersama• Log in cepat tanpa registrasi dengan Facebook• Mudah dimainkan kapan saja dan di mana saja melalui ponselkamuAyo mainkan SEKARANG juga Domino QiuQiu Boyaa.Domino 99 alias Qiuqiu orKiuKiu is a traditional card game played by many people inIndonesia. Now the game can be played online on your android phonevia: Domino Qiuqiu Boyaa.Domino Qiuqiu Boyaa a dominoes game online Qiuqiu best inIndonesia. Created by the team behind the success of Poker TexasBoyaa (online poker game # 1 in Indonesia), Domino Qiuqiu Boyaaoffers exciting game and fun with local flavors.Assuring the quality of Boyaa Interactive:• FREE forever• Play online with other players MILLIONS• Design a cool game with taste LOCAL• FREE GIFT every day waiting for you!• Equipped with modern FEATURES:→ Chat and get acquainted with other players→ Mutual gave items for the game becomes more fun→ Buying cool gifts and can be given to friends→ slot game and guess dice exciting to add bonus→ Emoticon funny and local→ Event exciting prizes every week• Invite your Facebook friends and play together• Log in quickly without registration with Facebook• Easy to play anytime and anywhere via your mobile phoneLet's play NOW Domino Qiuqiu Boyaa.
Capsa Susun ( Free & Casino ) 1.9.7
Boyaa
Boyaa kini membawa Capsa Susun ke levelberikutnya! Ayo beradu dengan pemain seluruh Indonesia dan jadilahraja game capsa. Capsa Susun adalah permainan kartu poker dengangaya Asia yang semakin popular di Indonesia. Susun 13 kartu ditangan untuk menghasilkan kombinasi terbaik.♥ Game Capsa terbaik di IndonesiaMainkan Capsa Susun terbesar di Indonesia, rasakan atmosfir Kasinodengan berbagai fitur yang tersedia, dan yang terbaik adalah semuaini GRATIS, kumpulkan coin dan adu dengan pemain Capsase-Indonesia♥ Berbagai event dengan hadiah beragamIkuti berbagai event yang kami sediakan untuk kalian semua! Marilewati berbagai hari-hari raya Indonesia bersama seluruh pemain diIndonesia! Mari Rayakan bersama Capsa Susun!♥ Kamar private, ajak teman kamu main barengMain antar teman aja? Kita sediakan koq! Cukup buka ruangan privatedan main bersama teman. Lewati waktu bersama teman dengan berbagaipermainan yang ada♥ Gratis dimainkan, hadiah gratis setiap hariJangan khawatir kalau akun kamu kehabisan uang, login setiap haridan dapatkan hadiahnya, selesaikan juga tugas harian dan kumpulkanuang lebih banyak lagi! Game beratmosfir Kasino yang 100%GRATIS.♥ Berbagai game kartu poker Merasa perlu refreshment yang lainnya? Main saja game kartu pokergame lainnya, selain capsa tersedia juga Remi, Cangkulan, Catur,Sicbo dan Mesin Slot.♥ Tampilan keren dengan musik yang indahDengan Lagu klasik yang menenangkan hati, dengarkan dan rasakanpengalaman seperti di kasino asliMain dengan pemain se-Indonesia, atau main dengan teman-temanmu diruang private, asah terus kemampuan capsamu. Menangkan berbagaihadiah dari event yang ada. Gratis tidak perlu khawatir untukkeluar uang. Ayo download sekarang! ☆Keywords :capsa 、poker、gratis、kasino、kartu、capsa susunKlubFans FB: https://www.facebook.com/CapsunBoyaa/Boyaa Capsa Susun is nowbringing to the next level! Come compete with players all overIndonesia and become the king of the game capsa. Capsa Susun is acard game of poker with the Asian style that is becoming morepopular in Indonesia. Arrange the 13 cards in hand to produce thebest combination.♥ best Capsa Game in IndonesiaPlay Capsa Susun Indonesia's largest, feel the atmosphere of casinowith a variety of features available, and the best part is allfree, collect coin and compete with players all over IndonesiaCapsa♥ A variety of events with diverse giftsFollow the various events that we provide to you all! Let's skipthe various feasts of Indonesia together all the players inIndonesia! Come Celebrate with Capsa Susun!♥ The rooms are private, invite your friends to play togetherMain among friends instead? We provide koq! Simply open a privateroom and play with friends. Pass time with friends with a varietyof games that exist♥ Free to play, a free gift every dayDo not worry if you run out of money account, log in every day andget the prize, also complete daily tasks and earn more money!Beratmosfir casino games are 100% FREE.♥ A variety of card games pokerOthers feel the need refreshment? Just play poker card games othergames, in addition to capsa available also Remi, spade, chess,Sicbo and Slot Machines.♥ cool appearance with beautiful musicWith soothing classical song, listen and experience as in theoriginal casinoMain players in Indonesia, or play with your friends in a privateroom, sharpening continued ability capsamu. Win prizes from eventsthere. Free does not need to worry about out of money. Comedownload now!☆ Keywords: capsa, poker, for free, casino, card, stackingcapsaKlubFans FB: https://www.facebook.com/CapsunBoyaa/
十三張 1.9.8
Boyaa
Capsasusun是一款風靡東南亞的撲克牌遊戲,目前也正被越來越多人所喜愛,作為經典的賭場撲克遊戲之一,十三張遊戲不僅需要運氣,更要依靠技巧。形勢不同,策略也不同,如何將手上的十三張牌組成最優的三墩牌是遊戲成敗的關鍵。Capsasusun提供最正宗本地化的玩法,還有老虎機等其他好玩的賭場遊戲,您不僅能體驗到遊戲的樂趣,還能邀請好友在私人房一起對局,收穫實物獎勵。玩得厲害的人都在遊戲中有不少的收益,你還不來試試嗎?簡單的玩法規則:♥2-4個人玩牌,每人發13張牌(去掉大小王);♥將13張牌,按照3-5-5的順序組成三墩;♥牌型大小與德州撲克相似,要求頭墩<中墩<尾墩;♥組牌完成後,所有玩家進行比牌,按照尾墩、中墩、頭墩的順序依次比牌;♥比牌完成後,總分為正的玩家獲得勝利;♥贏得的墩數越高,獲得積分越高,則贏得的獎勵越豐厚哦!Capsa susun is a popularpoker game in Southeast Asia, it is also being loved by more andmore people, as one of the classic casino poker game, thirteen gamerequires not only luck, but also to rely on skill. Differentsituation, different strategies, how will the hands of thirteencards make up the best Sandun brand is the key to the success ofthe game. Capsa susun localized to provide the most authenticgameplay, as well as slot machines and other fun casino games, youcan not only experience the fun of the game, the game can inviteyour friends together in a private room, the harvest-kindincentives. There are powerful people play a lot of earnings in thegame, you do not try it?Simple gameplay rules:♥ 2-4 individual playing cards, each made 13 cards (remove kingsize);♥ The 13 cards in the order of 3-5-5 sandun composition;♥ card type and size similar to Texas Hold'em, pier head requiresAfter completion ♥ set of cards, than all the players cardsaccording tail pier, pier order, than the head sequentially piercards;♥ After more than a license to complete, total score of positiveplayers win;The higher the number the pier ♥ win, get the higher the points,the more lucrative it is to win rewards Oh!
Texas Poker Deutsch (Boyaa) 9.1.0
Boyaa
The world's best online poker Texas Hold'em app
Poker Texas Boyaa 9.1.1
Boyaa
Texas hold'em dan mini games seru.
Texas Poker Português (Boyaa) 6.10.0
Boyaa
The craziest game of Texas Hold'em Poker in town!
بوكر تكساس بويا 6.10.1
Boyaa
Let's win lots of chips in of Texas.Boyaa Texas Poker!
Texas Poker Italiano (Boyaa) 9.0.0
Boyaa
Online Poker Tournaments and Challenges International with TexasHold'em.
Texas Poker Việt Nam 9.0.0
Boyaa
The most professional poker game in Vietnam.
Boyaa Slots 1.7.0
Boyaa
The newest online slot game, with a wide variety of immersivecasino themes.
สล็อตโบย่า-ยิงปลา ดัมมี่Casino 3.0.0
Boyaa
Slot games (Slot) online A collection of dummy games (Dummy),ninegames, baccarat, unlimited fun.