5.4.0 / Jul 28, 2022
flag</i>Flag as inappropriate</a></div></section></div></div><div class="o45e4d"><c-wiz jsrenderer="Grlxwe" jsshadow jsdata="deferred-i18" data-p="%[email protected],true]" data-node-index="5;0" autoupdate jsmodel="hc6Ubd" c-wiz><section class="HcyOxe" jscontroller="NkbkFd"><header class=""><div class="VMq4uf" id="developer-contacts-heading"><div class="EaMWib"><h2 class="XfZNbf">Developer contact</h2></div><div jsaction="JIbuQc:Ptdedd"><button class="VfPpkd-Bz112c-LgbsSe yHy1rc eT1oJ mN1ivc VxpoF" jscontroller="soHxf" jsaction="click:cOuCgd; mousedown:UX7yZ; mouseup:lbsD7e; mouseenter:tfO1Yc; mouseleave:JywGue; touchstart:p6p2H; touchmove:FwuNnf; touchend:yfqBxc; touchcancel:JMtRjd; focus:AHmuwe; blur:O22p3e; contextmenu:mg9Pef;mlnRJb:fLiPzd;" data-disable-idom="true" aria-label="Expand" aria-controls="developer-contacts" aria-expanded="false"><div jsname="s3Eaab" class="VfPpkd-Bz112c-Jh9lGc"></div><div class="VfPpkd-Bz112c-J1Ukfc-LhBDec"></div><i class="google-material-icons VfPpkd-kBDsod W7A5Qb" aria-hidden="true">expand_more</i></button></div></div></header><div class="SfzRHd jqSImf" role="region" id="developer-contacts" aria-labelledby="developer-contacts-heading"><div class="vfQhrf BxIr0d"><div class="VfPpkd-WsjYwc VfPpkd-WsjYwc-OWXEXe-INsAgc KC1dQ Usd1Ac AaN0Dd VVmwY"><div class="VfPpkd-EScbFb-JIbuQc" jscontroller="tKHFxf" jsaction="click:cOuCgd; mousedown:UX7yZ; mouseup:lbsD7e; mouseenter:tfO1Yc; mouseleave:JywGue; touchstart:p6p2H; touchmove:FwuNnf; touchend:yfqBxc; touchcancel:JMtRjd; focus:AHmuwe; blur:O22p3e; contextmenu:mg9Pef;"><a class="Si6A0c RrSxVb" target="_blank" href="http://www.redbull.com"><i class="google-material-icons j25Vu" aria-hidden="true">language</i><div class="pZ8Djf"><div class="xFVDSb">Website</div><div class="pSEeg">http://www.redbull.com</div></div></a><div class="VfPpkd-FJ5hab"></div></div><span class="VfPpkd-BFbNVe-bF1uUb NZp2ef" aria-hidden="true">
(4.3069305/5) (66561)

Description

Just send it!

App Information Bike Unchained 2

 • App Name
  Bike Unchained 2
 • Package Name
  com.redbull.bike2
 • Updated
  Jul 28, 2022
 • File Size
  Undefined
 • Requires Android
  Android 6.0
 • Version
  5.4.0
 • Developer
  Red Bull
 • Installs
  1M+
 • Price
  Free
 • Category
  flag</i>Flag as inappropriate</a></div></section></div></div><div class="o45e4d"><c-wiz jsrenderer="Grlxwe" jsshadow jsdata="deferred-i18" data-p="%[email protected],true]" data-node-index="5;0" autoupdate jsmodel="hc6Ubd" c-wiz><section class="HcyOxe" jscontroller="NkbkFd"><header class=""><div class="VMq4uf" id="developer-contacts-heading"><div class="EaMWib"><h2 class="XfZNbf">Developer contact</h2></div><div jsaction="JIbuQc:Ptdedd"><button class="VfPpkd-Bz112c-LgbsSe yHy1rc eT1oJ mN1ivc VxpoF" jscontroller="soHxf" jsaction="click:cOuCgd; mousedown:UX7yZ; mouseup:lbsD7e; mouseenter:tfO1Yc; mouseleave:JywGue; touchstart:p6p2H; touchmove:FwuNnf; touchend:yfqBxc; touchcancel:JMtRjd; focus:AHmuwe; blur:O22p3e; contextmenu:mg9Pef;mlnRJb:fLiPzd;" data-disable-idom="true" aria-label="Expand" aria-controls="developer-contacts" aria-expanded="false"><div jsname="s3Eaab" class="VfPpkd-Bz112c-Jh9lGc"></div><div class="VfPpkd-Bz112c-J1Ukfc-LhBDec"></div><i class="google-material-icons VfPpkd-kBDsod W7A5Qb" aria-hidden="true">expand_more</i></button></div></div></header><div class="SfzRHd jqSImf" role="region" id="developer-contacts" aria-labelledby="developer-contacts-heading"><div class="vfQhrf BxIr0d"><div class="VfPpkd-WsjYwc VfPpkd-WsjYwc-OWXEXe-INsAgc KC1dQ Usd1Ac AaN0Dd VVmwY"><div class="VfPpkd-EScbFb-JIbuQc" jscontroller="tKHFxf" jsaction="click:cOuCgd; mousedown:UX7yZ; mouseup:lbsD7e; mouseenter:tfO1Yc; mouseleave:JywGue; touchstart:p6p2H; touchmove:FwuNnf; touchend:yfqBxc; touchcancel:JMtRjd; focus:AHmuwe; blur:O22p3e; contextmenu:mg9Pef;"><a class="Si6A0c RrSxVb" target="_blank" href="http://www.redbull.com"><i class="google-material-icons j25Vu" aria-hidden="true">language</i><div class="pZ8Djf"><div class="xFVDSb">Website</div><div class="pSEeg">http://www.redbull.com</div></div></a><div class="VfPpkd-FJ5hab"></div></div><span class="VfPpkd-BFbNVe-bF1uUb NZp2ef" aria-hidden="true">
 • Developer
  Oberst-Lepperdinger-Straße 11-15, 5071 Wals near Salzburg, Austria
 • Google Play Link

Bike Unchained 2 Version History

Select Bike Unchained 2 Version :
 • 5.4.0 (11993) - Latest Version

How to Install the OBB File (APK Expansion File)

 1. Firstly, Download APK file of the app Bike Unchained 2 5.4.0 for Android.
 2. Copy the APK file to your Android device's SD card and Install it. (Don't open it after installation)
 3. Download Obb files and copy the *.obb file named 'main.11993.com.redbull.bike2.obb' into the required location:
  /SDCARD/Android/obb/com.redbull.bike2/
 4. The full/absolute path of the obb file should look like as the following (Case-sensitive):
  /SDCARD/Android/obb/com.redbull.bike2/main.11993.com.redbull.bike2.obb

  If there is no such location, you need to create the path or folder manually on your SD card.

Red Bull Show More...

Red Bull MOBILE Collect 1.0.178 APK
Red Bull
Teraz zawsze i wszędzie możesz zbierać energięi wymieniać ją na nagrody ze Świata Red Bulla. Zbieraj energię,odbieraj nagrody!Wystarczy ściągnąć bezpłatną aplikację i zarejestrować się.Jak zbierać energię?• wpisując kody z puszek• korzystając z telefonu w Red Bull MOBILE• bywając na imprezach Red Bulla i odbierając Vouchery naenergię• chwaląc się aktywnościami na Facebook'u• korzystając z aplikacji RedBull.com• zapraszając znajomych do Red Bull MOBILE CollectNagrody ze Świata Red Bulla:1. Karuzela nagród – wybierasz nagrody rzeczowe (kolekcja ubrań RedBull Racing, sprzęt sportowy, itp), nagrody cyfrowe (muzyka,dzwonki, tapety, aplikacje, cyfrowe autografy, itp), nagrodyprzygodowe (przeloty samolotami klasy Air Race, przejazdysamochodami sportowymi i spotkania z gwiazdami sceny RedBulla).2. Nagrody gwarantowane – dodatkowa energia po osiągnięciu każdegopoziomu aż do 50%, zaproszenia do specjalnej strefy na imprezach,darmowy Red Bull, wstęp do najlepszych klubów muzycznych.3. Prezenty niespodzianki – za aktywność i z zaskoczenia możeszwygrać np. wyjazd do siedziby Infiniti Red Bull Racing w MiltonKeynes.Dzień bez limitów w Red Bull MOBILE. Wybierz taryfę Red BullMOBILE Energy - co miesiąc otrzymasz Pakę Energii, a za każdyzarejestrowany kod z puszki Red Bulla Dzień bez limitów czylidarmowe rozmowy, SMS-y i Internet.Akcje specjalne – to dodatkowy sposób zbierania energii. Raz,może wymagać aktywności z Twojej strony, innym razem energiaspadnie na Ciebie jak grom z jasnego nieba.Każdy Uczestnik Red Bull MOBILE Collect posiada swoje konto zpełną informacją o ilości energii, nagrodach, zbliżających sięwydarzeniach.Aplikacja jest wyposażona w funkcje ułatwiające korzystanie zRed Bull MOBILE Collect:• skaner kodów – kody z puszek i Voucherów na energię możeszzarejestrować skanerem (dostępny tylko dla obsługiwanychurządzeń),• informacje push – otrzymujesz na bieżąco informacje o wszystkichwydarzeniach w programie.Now, whenever andwherever you can collect energy and exchange it for the prize ofthe World of Red Bull. Collect energy, get prizes!Just download the free application and register.How to collect energy?• entering codes from cans• using the phone in the Red Bull MOBILE• shreds on the events of Red Bull and collecting vouchers forenergy• boasting of activities is on Facebook• an application RedBull.com• inviting friends to Red Bull MOBILE CollectAwards from the world of Red Bull:1. Carousel awards - you prizes (a collection of Red Bull Racingclothing, sports equipment, etc.), digital awards (music,ringtones, wallpapers, applications, digital autographs, etc),adventure awards (class aircraft flights Air Race Heats sports carsand meetings with stars of stage Red Bull).2. Guaranteed prizes - the extra energy when you reach each levelup to 50%, an invitation to a special area for events, free RedBull, admission to the best music clubs.3. Gifts surprises - for the activity and you could win such asurprise. Trip to the headquarters of the Infiniti Red Bull Racingin Milton Keynes.A day without limits in the Red Bull MOBILE. Select Red BullMOBILE tariff Energy - every month you will receive a box ofEnergy, and for each registered code can of Red Bull Day withoutlimits or free calls, SMS and the Internet.Special Actions - is an additional way to collect energy. Time,it may require activity on your part, other times the energy fallson you like a bolt from the blue.Each participant Red Bull MOBILE Collect have an account withfull information about the amount of energy, awards, upcomingevents.The app is packed with features to facilitate the use of RedBull MOBILE Collect:• scanner codes - codes and vouchers from cans of energy you canregister your scanner (available only for supported devices)• Information push - get up to date information on all the eventsin the program.
Red Bull TV: Live Sports, Music & Entertainment 4.5.10.1 APK
Red Bull
Welcome to the world of Red Bull TV, givingyou front row access to live events, the very best in actionsports, the hottest new music and entertainment and thrillingvideos from world adventurers.Red Bull TV takes you beyond the ordinary with high qualityon-demand and live streams so you can discover music from trendsetting artists, watch live events with top athletes from aroundthe world and follow globetrotting adventurers to the most excitingcorners of the planet.Download the Red Bull TV app now and explore unrivaled access tosports events, Esports, music festivals, films, videos,documentaries, GoPro clips and TV shows.Features:*Browse channels at your leisure such as Music, Snow, GoPro, Bike,Water, Esports and many more.*Watch hundreds of streams of festivals and music like PrimaveraSound, Lollapalooza, EDC, Bonnaroo, Roskilde, ACL. All thefestivals you want to see, all at your fingertips.*Keep up to date with the latest sports competitions, F1 and WRCracing and many other events through live streams andcatch-ups.See just a few of our top picks below:Bike Events: Watch the latest bike events, BMX, stunt events anddownhill racing.- Red Bull Rampage- Considered the greatest mountain bike show onearth.- UCI DH MTB championships- downhill Mountain bike racing.- Iditarod- One of the most brutal bike races in the world.- UCI XCO MTB Championships- downhill and cross countryevents.- Red Bull Joyride- the world’s best, slopestyle, up and downhillfreeride competition.Motor Events: Watch F1, WRC, Motocross, Hard Enduro.- FIA World Rally Championships 2017- See the WRC full season ofrally racing across the world.- Dakar Rally- The most prestigious off-road rally on theplanet.- F1 On The Beach- See the first ever clip of a F1 beach run.- F1 Show In The Snow- See an F1 car drive on an icy ski hill inAustria.Snow Events: Watch ski, snowboard and ice cross events plusfreestyle stunts!- Riders Cup 2017- Follow the Ice Cross downhill mountain skiingseason.- Men’s ski winning runs- Enjoy clips of the best ski runs at eachstop on the tour.- Red Bull Playstreets- Watch new and exciting stunts and tricks onextraordinary slopestyle courses.Water Events: See the best of the world’s water sports includingdiving, surfing and kiteboarders.- Red Bull Cliff diving series- The world’s greatest divers iniconic diving locations.- Mavericks 2017- The most prestigious competition in big wavesurfing.GoPro: Welcome to a new perspective. Experience the extreme, firsthand through GoPro!- Climbing Iceland (GoPro clip)- Climbers explore Iceland’s mostunique and beautiful ice structures.- How a Champion rides (GoPro clip)- Experience an immaculate worldchampionship run. Think you could do better?- Over an active Volcano (GoPro clip)- Embark on a mission to flythrough the smoke of an active Volcano!- Fiji Double barrels (GoPro clip)- See how a double overheadbarrel stunt is pulled off at Fiji’s Cloudbreak, a beautiful surfspot.Films: Watch films, videos and documentaries about people pushingthe boundaries and changing the world as we know it!- Mission to the Edge of Space- This film is about the team behindthe historical Red Bull Stratos mission.- Kaleidoscope- BMX riding combined with cutting edge filmmaking.- Waves for Water- How do we bring clean water to the millions ofpeople who need it most?- Learning the Curve- Top BMX rider learns slopestyle mountainbiking to compete in the Red Bull Joyride competition.Follow Red Bull around the world and experience the best, mostexciting and most ground-breaking all in one place! Whether itssports, Esports, F1, WRC, TV, music, festivals, films or videos,Red Bull TV has it all!Download the app now and lean back and experience the best of RedBull TV.For more information visit us on: https://www.redbull.tv,https://www.facebook.com/RedBullTV/?fref=tshttps://twitter.com/RedBullTVhttps://www.instagram.com/redbulltv/?hl=en
Red Bull Air Race The Game 1.73 APK
Red Bull
DOWNLOAD THE NEW GAME: RED BULL AIR RACE 2:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.redbull.airrace2No more tournaments and live events in this game!...Red Bull Air Race - The Game is the no.1 air racing gameworldwide!It takes using speed, precision and skill to claim victory in theglobal Red Bull Air Race Championship. Strap yourself in anddownload today!PILOT TRAINING TO MASTER CLASSQuickly progress from Challenger Pilot to the Master Class across200+ races, events and real pilot head to head rounds.STUNNING LOCATIONSFly through a huge single player campaign and fierce regionaltournaments all set in spectacular international locations.PILOT THE BEST PLANESFly the fastest racing planes in the world. Designed to be as agilein the air as possible and streamlined to perfection. Visit the newhangar to improve your plane’s performance with plenty ofmodifications!Each pilot has their own specially engineered plane and custompaint job.As we cross the globe to compete on three continents, you canplay the official ‘Red Bull Air Race – The Game’ and can test yourskills by racing online as the action happens in real life at eachof the stops.We’re excited to see just how good the world’s best virtualpilots are! You’re officially cleared into the track…FLY LIKE A PROTouch or Tilt controls, you decide. Effortlessly supports multiplecontrol configurations for tilt and touchscreen. Accelerate, bankand pull vertical turns to earn a spot on the Red Bull Air Racepodium.BUILT FOR MOBILE, AMAZING ON YOUR TABLET OR PHONEVivid graphics, incredible speed. One universal game perfect foryour mobile device. Experience the thrilling victory of the RedBull Air Race wherever you are.IMPORTANTMinimum requirement: 1GB RamMinimum Android OS: 4.1 or newerMinimum screen resolution: 800x480Recommended:Android device manufactured in 2013 or newerIf you encounter any issue please contact us athttp://games.redbull.com/at/de/site/contact Do you have what it takes? Visithttp://www.redbullairrace.com/thegame
RedBull.com 2.0.0.2 APK
Red Bull
The RedBull.com App connects you with storiesthat fuel your inspiration. News, articles, behind-the-scenesaction and exceptional people. Mind-blowing images and unmissablesport clips from the worlds of action sports, music, gaming,lifestyle and culture. Bringing you closer to the World of RedBull.Lifestyle, Music, and sports - for all disciplines: F1, MotoGP,Enduro, Surfing, Skateboarding, Kitesurfing, Snowboarding, Freeski,UCI MTB, BMX, and many more. Get all the latest news on actionsport events including the MotoGP Racing Series, WRC, or the XGames.Follow the latest updates on world-class athletes like SebastianVettel (F1), Ryan Sheckler (Skateboarding / X Games), DanielSandoval (BMX) and Travis Pastrana (Motocross)- Unique articles and sport clips for action sports, music, andlifestyle - constantly updated- HD photo galleries and sport clips.- Full athlete and action sports event coverage, F1 news.- Customizable to your interests, favorite sports disciplines, andathletes.Featured Channels:ADVENTURE – Redbull.com/adventure makes the impossible real,pushing the boundaries of human achievement in ways that defybelief. A sense of freedom: On land, in water, and in the air.Action sports include Free Climbing, Kitesurfing, Kayaking,Expeditions, and Aerial Sports.SKATEBOARDING – Unique insight and sport clips from a globalteam into the Skateboarding scene showcasing the personalities thatmatter and taking you places you never thought skateboarders wouldshred.SURFING – Focusing on competitive, big wave and free Surfing,Redbull.com/ surfing takes a look at the events and personalitiesthat make the sport what it is today.BIKE – Redbull.com/ bike sets the standard for content acrossMTB, BMX and Downhill, while providing live and exclusive coverageand sport clips from the UCI MTB World Cup.SNOW – Redbull.com/ snow delivers engrossing alpine visualmaterial and personality-driven features from the Snowboarding,Freeski and alpine skiing scenes.F1 & MOTORSPORTS – Offering the inside track on Formula One(F1 news), MotoGP, WRC, Enduro, and all things off-road, withbehind-the-scenes interviews, articles, photo galleries and sportclips.GAMES – Redbull.com/ games shares the fanaticism of the mostcommitted gamers, providing the inside scoop, with reviews,previews, video clips, and exclusive articles and our own catalogueof compelling browser titles.MUSIC – With exclusive video content, photo galleries and livestreams, Redbull.com/ music champions great new talent from aroundthe world.ESPORTS – Redbull.com/ eSports takes you inside this growingscene with exclusive tips and features plus in-depth reports fromevents featuring the world's leading professional gamers.Need help or have feedback? Email us at [email protected]
Red Bull Alert: Alarm clock 1.5.0 APK
Red Bull
Red Bull Alert is world’s first free alarmclock app that gives you motivation to get up faster and make themost of your day – never oversleep or snooze again.Choose your favorite Red Bull Alert alarm clock sports themewith motivational snooze music and let Red Bull Alert alarm clockmake waking up easier with inspiring sports photos. The fullycustomizable free alarm clock app tracks how long it takes you toturn off the snooze and supports you with personalized instantfeedback. Stop being a snoozer and enjoy waking up instead! Justset a goal in Red Bull Alert alarm clock, check your progress, andimprove your snooze performance with this motivational free alarmclock by Red Bull.Even better; compete with your friends in Red Bull Alert alarmclock to see who’s the earliest riser, who’s a snoozer, and whooversleeps the most. Keep track of your achievements with everyalarm you dismiss from Red Bull Alert alarm clock. It’s your day –why oversleep and snooze it away? Make waking up faster and neveroversleep again with this fun free alarm clock for Android! Beatthe snooze and wake up motivated!Features:• Snooze time is over: Track how fast you can get up with thismotivating alarm clock by Red Bull• Get motivated with daily Red Bull Alert feedback directly on yourlock screen• Boost your progress with comprehensive Red Bull Alert alarm statsabout your wakeup performance - better than sleep tracking, ittracks how long it takes you to wake up so you won’t oversleepanymore• Compete with your friends to see who is a snoozer, who wakes upthe fastest, and who oversleeps the most with the Red Bull Alertalarm clock• Personalize your wakeup sights and alarm sounds with nine alarmthemes for sports fans, including free music alarm sounds from yourfavorite sports disciplines: Snowboarding, Skateboarding, Surfing,Aerial Sports, FMX, Rally, Formula 1, BMX, and MountainBiking• Or get surprised with a random alarm clock theme and alarm soundeach morning to avoid oversleeping• Choose alarm time and alarm snooze count for each alarm to wakeupfaster and never oversleep again – stop being a snoozer with thisfree alarm clock• Dismiss alarms and snooze with a simple swipe gesture for abetter wakeup experience• Get automatic reminders to set up upcoming alarms and you won'toversleep or snooze again• Like waking up motivated? Just download Red Bull Alert alarmclock today and get started! Your days as a snoozer are over!Compatibility:The Red Bull Alert alarm clock app is compatible with Android 4.0+,and Android Wear with devices running Android 5.0+ - beat thesnooze and stop oversleeping!
Red Bull Car Park Drift 1.5.1 APK
Red Bull
Will you be crowned the King of Drift? Driftlike a pro through 4 adrenaline-pumping tournaments and show uswhat you've got.Drift against opponents across the globe and amp up your skillsone course at a time.Make it all the way to the Regional Final and unlock a specialBonus Track to win a real-life drift with Abdo Feghali!The Game takes drifting to new heights with stunning graphics,unparalleled game modes, and addictive courses.Earn points by showing off your drift skills, getting crowdsupport via Facebook, and car customization.
ServusTV 4.11.4.1 APK
Red Bull
Die Welt von ServusTV immer dabei. BessereUnterhaltung immer und überall verfügbar.Das abwechslungsreiche und hochwertige Programm von ServusTV alsApp für dein Smartphone, Tablet & Android TV. Die kostenloseApp bietet dir tolle Services und Inhalte: Ob Dokumentationen,Spielfilmhighlights, Beiträge aus Kultur, Brauchtum, Kulinarik,Sport oder Red Bull TV – die App bietet Überblick über diegesamte Programmvielfalt von ServusTV.+ ServusTV Livestream 24/7 in Top-Qualität auf deinem Smartphoneund Tablet+ Das ServusTV Programm und Trailer immer und überall imÜberblick+ Mehr als 1.000 Videos und verpasste Sendungen jederzeit inHD-Qualität genießen+ VoD- und Themenempfehlungen direkt am Video - alles auf einenBlick+ Lieblingsinhalte in der Merkliste für später vormerken, gesamteVideolisten abspeichern und immer auf dem neuesten Standbleiben+ Keine Sendung mehr verpassen, mit den Alarm-Einstellungen fürSendetermine+ Über das Neueste immer Bescheid wissen mit der Alarm-Funktionfür neue Videos in deinen Lieblingsvideolisten+ Kürzlich gesehene Videos sofort im Verlauf wiederfinden+ Videos und Sendetermine jederzeit mit Freunden teilenDie ServusTV App bietet dir mobil weitaus mehr als nur Fernsehen.Einfach bessere Unterhaltung - eintauchen und entdecken!The World of ServusTValways there. Better entertainment and more widely available.The varied and high-quality program of ServusTV as an app for yoursmartphone, tablet and Android TV. The free app provides you greatservices and content: whether documentaries, feature filmhighlights contributions of culture, customs, cuisine, sports orRed Bull TV - the app provides overview of the entire programvariety of ServusTV.+ ServusTV Live Stream 07/24 in top quality on your smartphone andtablet+ The ServusTV program and Trailer anytime, anywhere at aglance+ enjoy more than 1,000 videos and missed programs at any time inHD quality+ VoD and issues recommendations directly to the video - all at aglance+ Favorite content in the list, for Mark later, save entire videolists and stay up to datemiss + more No broadcast, the alarm settings for broadcastdates+ About the Latest always know about the alarm function for newvideos in your favorite video listsfind + Recently videos immediately in the course+ share videos and broadcast dates at any time with friendsThe ServusTV app gives you mobile more than just television. Simplybetter entertainment - dive in and explore!
Red Bull Kart Fighter 3 1.7.2 APK
Red Bull
** #1 Top Free Racing Game in over 25countries **"Great replay value, imaginative courses, and enough content tokeep people playing for hours.“ (148apps, 4/5)EXOTIC KARTS:Select one of 6 different kart types like the V8-Superkart, MoonBuggy or the brand new Halloween Kart and pimp your Kart in theworkshop with new paint skins.NEW LOCATIONS:- Race the all new Halloween location!- 8 different settings, from the warm beaches of southernCalifornia all the way to the craters of the moon!- 45 ultra exciting tracksKART MADNESS:- Lots of jumps, drifts and other exciting ways to show offWILD CARDS:- Power up your race with wacky Wild Cards!VERSUS MODE:- Challenge your friends and show them how to race- Share your achievements on FacebookQUICK PLAY MODE:- Use the daily free spin to check out locked tracks and kartsVisit our website redbull.com/games for more gaming content.