1.10.4 / December 29, 2020
(/5) ()
Loading...

Description

Mensen die altijd, zelfs voor korte ritjes, de auto nemen gebruikenveelvuldig het excuus dat het te vaak regent. In werkelijkheidblijkt dat niet helemaal niet zo te zijn. De app "Was het droog ofniet?" is gemaakt om bij te houden hoe vaak het regent dan weldroog is op het moment dat je naar het werk, de school of de winkelgaat. Bovendien kan je, voordat je van huis gaat, met de handigeregenvoorspelling zien of het de komende 2 uur droog blijft. Nadatje lopend of met de fiets naar het werk, school etc gegaan bent,hoef je alleen maar op de "Droog" of "Nat" knop te drukken en destatistieken worden bijgewerkt. Op de startpagina wordt in het korthet actuele weer met 3 waarden weergegeven. 1. Soort weer entemperatuur 2. Windrichting en windsnelheid 3. Verwachtehoeveelheid regen voor de komende 2 uur. Klik op het icoontje om dedetails te zien Alle meldingen die de gebruikers van de appinvoeren worden anoniem in de "cloud" bewaard. "Was het droog ofniet?" slaat de volgende gegevens op: - Datum + Tijd - De locatie.NB het is niet de exacte locatie die bewaard wordt, maar de plaats,bv Wageningen. - Vlaggetje Droog of Nat - De weergegevens van hetmoment van de melding - Per gebruiker een willekeurige Identifier(Guid) Op de startpagina wordt de laatste melding en depersoonlijke statistiek (percentage droog en net) getoond.Daarnaast zijn er een aantal overzichtspagina's en grafieken: 1.Overzicht eigen meldingen. 2. Statistieken per plaats (droog/natgeteld per plaats). 3. Statistieken per maand (droog/nat geteld permaand) plus temperatuur grafiek. 4. Statistieken per dag (droog/natgeteld per plaats) plus temperatuur grafiek 5. Statistieken per uurvan de dag (droog/nat geteld per uur van de dag). 6. Toename aantalgebruikers per dag voor de afgelopen 30 dagen 7. Laatste 25 melding8. Telling per weertype per jaar of per maand 9. Telling perwindrichting per jaar of per maand 10 Min en max windsnelheid perjaar of per maand 11 Google maps kaart met markers per plaats(persoonlijke statistiek). Max 100 markers LET OP: Als de app "Washet droog of niet?" gedeïnstalleerd wordt, zijn de persoonlijkestatistieken en de eigen meldingen niet niet meer toegankelijk. Zetellen nog wel mee in de totaal statistieken per woonplaats. In hetmenu rechtsboven zit een optie om de locale cache te herstellen.Gebruik deze keuze als u ziet dat de app de gegevens in deoverzichten en grafieken niet correct worden weergegeven.

App Information Was het droog of niet?

 • App Name
  Was het droog of niet?
 • Package Name
  nl.whitedove.washetdroogofniet
 • Updated
  December 29, 2020
 • File Size
  7.5M
 • Requires Android
  Android 6.0 and up
 • Version
  1.10.4
 • Developer
  White-Dove
 • Installs
  100+
 • Price
  Free
 • Category
  Weather
 • Developer
 • Google Play Link

White-Dove Show More...

Was het droog of niet? 1.10.4 APK
White-Dove
Mensen die altijd, zelfs voor korte ritjes, de auto nemen gebruikenveelvuldig het excuus dat het te vaak regent. In werkelijkheidblijkt dat niet helemaal niet zo te zijn. De app "Was het droog ofniet?" is gemaakt om bij te houden hoe vaak het regent dan weldroog is op het moment dat je naar het werk, de school of de winkelgaat. Bovendien kan je, voordat je van huis gaat, met de handigeregenvoorspelling zien of het de komende 2 uur droog blijft. Nadatje lopend of met de fiets naar het werk, school etc gegaan bent,hoef je alleen maar op de "Droog" of "Nat" knop te drukken en destatistieken worden bijgewerkt. Op de startpagina wordt in het korthet actuele weer met 3 waarden weergegeven. 1. Soort weer entemperatuur 2. Windrichting en windsnelheid 3. Verwachtehoeveelheid regen voor de komende 2 uur. Klik op het icoontje om dedetails te zien Alle meldingen die de gebruikers van de appinvoeren worden anoniem in de "cloud" bewaard. "Was het droog ofniet?" slaat de volgende gegevens op: - Datum + Tijd - De locatie.NB het is niet de exacte locatie die bewaard wordt, maar de plaats,bv Wageningen. - Vlaggetje Droog of Nat - De weergegevens van hetmoment van de melding - Per gebruiker een willekeurige Identifier(Guid) Op de startpagina wordt de laatste melding en depersoonlijke statistiek (percentage droog en net) getoond.Daarnaast zijn er een aantal overzichtspagina's en grafieken: 1.Overzicht eigen meldingen. 2. Statistieken per plaats (droog/natgeteld per plaats). 3. Statistieken per maand (droog/nat geteld permaand) plus temperatuur grafiek. 4. Statistieken per dag (droog/natgeteld per plaats) plus temperatuur grafiek 5. Statistieken per uurvan de dag (droog/nat geteld per uur van de dag). 6. Toename aantalgebruikers per dag voor de afgelopen 30 dagen 7. Laatste 25 melding8. Telling per weertype per jaar of per maand 9. Telling perwindrichting per jaar of per maand 10 Min en max windsnelheid perjaar of per maand 11 Google maps kaart met markers per plaats(persoonlijke statistiek). Max 100 markers LET OP: Als de app "Washet droog of niet?" gedeïnstalleerd wordt, zijn de persoonlijkestatistieken en de eigen meldingen niet niet meer toegankelijk. Zetellen nog wel mee in de totaal statistieken per woonplaats. In hetmenu rechtsboven zit een optie om de locale cache te herstellen.Gebruik deze keuze als u ziet dat de app de gegevens in deoverzichten en grafieken niet correct worden weergegeven.
NFCWageningen 1.0.2 APK
White-Dove
NFCWageningen is een app die gebruikt kanworden om de geocache (N)FC Wageningen elektronisch teloggen.Je hebt alleen wat aan deze app als je een geocacher bent en vanplan bent de cache (N)FC Wageningen te bezoeken.NFCWageningen is an appthat can be used to the geocache (N) FC Wageningen logelectronically.You have just what this app if you're a geocacher and plan cache(N) FC Wageningen visit.
Age Calculator APK
White-Dove
Calculate your age in years, months, weeks, days, hours, minutesand seconds
The Spy Game 1.3.2 APK
White-Dove
The Spy Game is a fun game for 3 up to a maximum of 9 players. Thegame is best played with friends or family together in the sameroom, and if you have a Chromecast the first thing you should do ispush the cast button. The status of the game will be displayed onyour TV! In 'The Spy Game', one of the players is the spy and theothers have to guess who that is. The spy on the other hand has toguess where the other players are situated. This is done by askingquestions to each other. Player 1 asks a question to player 2 andwhen player 2 has answered, it's his turn to ask a question. Aplayer is not allowed to ask a question to the player that askedthe question in the previous turn. To create a game, use the 'plus'button, then when all players are joined ('join' button) press the'play' button to start. There is a minimum of 3 players requiredbefore you can play. Any player who thinks he knows the answer canfinish the game with the 'finish' button. To chat to another playerpress the button with the player name in it or use the 'chat'button. There is a time limit for each round. After the game hasbeen started a countdown counter shows the playing time left. Whenthe counter reaches 00:00 or someone has ended the game it's timeto speak out. You have 30 seconds to answer. For each correctanswer you get a point. A scoreboard keeps track of the points. Youcan play rounds until the first person reaches a number of points(for example first to ten points).
AvG Countdown 1.0.10 APK
White-Dove
Avg Countdown calculates how many years, months, weeks, days,hours,minutes and seconds it takes to a certain date. You can setyour owndate and time to countdown to as well as the title of theevent anda background image. The app can be used not only for AvGevents, butalso for appointments, anniversaries, birthdays,holidays, exams andso on ... When the app is first started thereis no backgroundimage. Please select one from the picture galleryon your phone.Because I'm a big fan of Anneke van Giersbergen, Iset the defaultdate in the app to 09-06-2017 19:00, the date ofthe first show byAnneke's latest band called VUUR!
Yavalath APK
White-Dove
Get 4 in a row, but be careful with 3 in a row you lose!
WattsOnOff 1.1.2 APK
White-Dove
Bereken het elektriciteitsverbruik van al jouw elektrischeapparatenen vind de grootste stroomslurper in huis. Vanaf versie1.1.0 vraagtde app om toestemming om op de SD kaart te schrijven.Dit heeft temaken de nieuwe mogelijkheid om een export te makennaar Pdf
Loading...