Top 18 Apps Similar to Majlisunnoor | Baith

Loading...
Majlisunnoor 1.1
This application consists of Asma-ulBaderBaith(Text n Audio), which is requested By Seyed Heider AliShihabAl Husseini (Malabar), to read in Monthly Mahfilsof"Majlisun-Noor", held in Muslim Mahalls of Kerala, undertheumbrella of SYS(Sunni Yuvajan Sangh) and Application DevelopedbySKSSF Cyber-wing Team.പാണക്കാട് സയ്യിദ് ഹൈദരലി ശിഹാബ് തങ്ങളുടെ നിർദേശപ്രകാരംസുന്നിയുവജന സംഘം മഹല്ല് തലങ്ങളിൽ മാസാന്തം നടത്തി വരുന്നമജ്ലിസുന്നൂർആത്മീയ സദസ്സുകളിൽ ചൊല്ലാനുള്ള അസ്മാഉൽ ബദർ ബൈത്ത് ആണ്ഇതിൽഉൾകൊള്ളുന്നത്
Sunni Manzil (Malayalam )
The Digital Library Of Islamic Adkars !
മലയാളം ഹദീസ് 7.0
മലയാളം ഹദീസ്--------------------ഇമാം ബുഖാരി, ഇമാം മുസ്ലിം, ഇമാം അബൂദാവൂദ്, തിര്‍മിദി, ഇബ്നുമാജ,നസാഈമുതലായ ഹദീസ് പണ്ഡിതര്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്ത മൂവായിരത്തോളംസ്വഹീഹായഹദീസുകള്‍...വിഷയാടിസ്ഥാനത്തില്‍.നാഥാ! ഇതില്‍ എന്തെങ്കിലുംതെറ്റുകുറ്റങ്ങള്‍പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കില്‍ വിട്ടുപൊറുത്തുമാപ്പാക്കിത്തരണേ! (ആമീന്‍) -തെറ്റുകള്‍ കണ്ടാല്‍ ദയവു ചെയ്തുചൂണ്ടിക്കാണിക്കുക.Hadees in malayalam-------------------------------Following are the core features of this app:- Designed to run on all versions of Android devices- Capable to render Malayalam script perfectly- No additional font installation required- Best font in all available apps- Easy access to any hadith- Layout - is very simple and is user friendly- History - every word you ever viewed is stored in history- Text size and color customization- Support for both phone and tablet- Share Malayalam Hadith with friends and familyMore facilities... Check it yourself and give feedbackforimprovement.Source Data Collected by: http://www.keralasoft.com - Taken from http://www.quranmalayalam.com
Kitab E Dhikr & Mowlid 1.3
Yashah Apps
This is our small effort for to give a best islamic mowlidandrathibto our islamic brother's and sister's download it. mayallahblessyou all. This app containsmowlid,salawath,baithandratheeb(dhikr).They are, Subahana mowlid,Mohaideen mowlid,Kwajamowlid, Hussainar mowlid, Badr mowlid Bakeralim mowlid,&dikir , Badr mowlid, Ervadi Badusha mowlid,Muthupettaishaikdawood mowlid, Magoos mowlid, Barjani mowlid,Jaffersathikbaith(puriyan fathiya) Salawath collection BaithcollectionBurdhashariff, Jalaliya dhikr, Hammediya dhikr, Rasithiyadhikr,Kadiriyadhikr, Attas dhikr, Haddad Dhikr, Ahmadia DhikrTallycounter withsave & retrive option . Feature's best UI pageflipeffecttitle based zooming faciity short cut to count machineineverydhikr Bookmark option key words mowlid,mowlud,quran,qurhan,islam, muslim, application, islamapp,manjil,karim,muhammad nabi, based ajmeer, sunni,sunnathmouled,moulid,bagdad,darga,kadiriya,kathiriya
Sunni Manzil-Adkar { Part-2 } 4
Join Our Whatsapp Group :message +965 51074527★ ബദറുമായി ബന്ധപെട്ടത്★Badar Baith I ബദര്‍ ബൈത്ത്Badariyyath Hamziyya★ Others/ Niskaram★Sunnath NiskarangalMap Of Jannathul BaqeeaNikah KhuthubaRamadan Doughts │സംശയങ്ങള്‍★ ബൈത്തുകള്‍★Aqsam BaithMamburam BaithThajul Ulema Baith★ റാത്തീബുകള്‍★Jalaliya ratheebMuhiyadeen Ratheeb★ ദിക്റുകള്‍★Shathru ninnu Marayan (Enemy) │ശത്രുവില്‍ നിന്ന് മറയാന്‍Prani Cheviyil │പ്രാണി ചെവിയില്‍ കടന്നാല്‍Chengannu │ചെങ്കണ്Samayath Unaraan│ഉണരാന്‍ -നിശ്ചിത സമയത്ത്Urakkam Vannillenkil │ഉറക്കം വരാതിരുന്നാല്‍Albhutha Manthram │അത്ഭുത മന്ത്രംVisham Nivaranthinu │വിഷ നിവാരണത്തിന്Arafa Day DikrTravel All Dikr30 Laksham │30 ലക്ഷംAkramam Undavumpol │അക്രമം ഉണ്ടാവുമ്പോള്‍Visha Bada │വിഷ ബാധChayichadakkan │ജയിച്ചടക്കാന്‍Thel Kadikkathirikkan │തേള്‍ കടിക്കാതിരിക്കാന്‍Surakshayude THakkol │സുരക്ഷയുടെ താക്കോല്‍Ashwasam Tharunna Dua ആശ്വാസം തരുന്ന ദുആUtharam Tharunna Dua │ഉത്തരം തരുന്ന ദുആMalayalam Dua │മലയാളം ദുആApasmara Dua │അപസ്മാരം ചികിത്സAsmahul Husna Prathyekathakal│അസ്മാഹുല്‍ ഹുസന പ്രത്യേകതകള്‍aThala Vedan │തല വേദനShabdam Shari akaan(sound) │ശബ്ദം ശരിയാകാന്‍Ella Rogathinum │എല്ലാ രോഗത്തിനുംPrasava Vedan Kurayan │പ്രസവ വേദന കുറയാന്‍Buddi Shakthi Vardikkan │ബുദ്ധി ശക്തി വര്‍ദ്ധിക്കാന്‍★ ദുആകള്‍★Dua By Nabi (صلى الله عليه و سلم ) On Arafa Dayavashyam niraveraan I ആവശ്യം നിറവേറാന്‍Muth Nabi Dua│ മുത്ത് നബി ചെയ്തിരുന്ന ദുആQilr Nabi Dua │ ഖിള്ര്‍ നബി (അ) ചെയ്തിരുന്ന ദുആVeedu Soukaryam Akaan (house) │ വീട് സൗകര്യം ആകാന്‍Kallu Ozhivakkan │കള്ള് ഒഴിവാക്കാന്‍Marannath Orma Veran │മറന്നത് ഓര്‍മ വരാന്‍Nashdapettathu kittan (lost) │നഷ്ടപെട്ടത് കിട്ടാന്‍rogam ..Shwasa Kosham .... │ശ്വാസകോശം,വെള്ളപാണ്ട്,കുഷ്ടംരോഗങ്ങള്‍ മാറാന്‍★ സ്വലാത്തുകള്‍★Swalath Gasnabi(100000)Swalathul Majmooah By M.A UsthadSwalath Munjiya★ മാല മൌലിദുകള്‍★Ok Usthad MoulidMamburam MoulidThajul Ulema MoulidThahirul Ahdal Thangal Moulid And Thawassul BaithCm Valiyullah MoulidCm Valiyullah Moulid Dua★ ഖസീദകള്‍★Qaseeda IsitgfarQaseeda MunajathQaseeda MuhammadiyyathQaseeda NoorQaseeda Swallal Ilah★ വഹാബികള്‍ക്കെതിരെ തൌഹീദ് തെളിവുകള്‍★Nabi Dinam ThelivTharaveeh 20 ThelivTharaveeh 8 ?-• dua swalath .dikr allah .ap .sunni sys ssf ramadan ,dikr book.PDF dikr for mobile sunni dikr thouheed dua for mobile.mediamission sunni online radio global voicekmic .sgv imm thasbeeh,tasbeeh , dikr book ,risala , risaala , sunni voice .DownloadPDF..All Dikr , kithab Dikr for mobile ,burda for mobile pdfislamicmedia mission sunni quraan malayalam dikr ap rsc ap usthadislamicdikr dua sunnah lslamika sunni kerala mala moulood ratheebburdaswalath adkar
Mayyith Niskaram
mifthi
"Janaza Niskaram" "Swalatul Janaza" "Mayyith paripalanam""MayyithParipalanam"
Auradu wal Manaqib (OLD) 2
This App help you to Read mostofMaulid,Dikr,Dua, Swalath, Baith, Malappattu ect..This app ContainsSharaful Anam MaulidManqoos MaulidHaddadDua-al-KabarDuaAshrakal BaithMajlisunnoor Baith and DuaYaseenBadar BaithThwala'al Badaru BaithSalam BaithYaa akramal BaithAizamu SwalathAuradu Majlisu SwalathThaju SwalathNariyath SwalathHaddadAsmaul HusnaMayyith niskaramect..its a Complete Adkar Kitab.App created By SKSSF Cyber wing State Committee(an SKSSF Silver Jubilee Grand Finale Gift)
IsLamika JaLakam™ 3.2.0
💗 IsLam _____________ Eeamaan IsLam Kaaryangal,PathMalakkukalumJolikalum, Quraanil Paranja Nabimaar, Asma'ulHusna. 💗Niskkaaram___________________ Bankinnum IqamathinnumSheshamChollendath,Vulooinnu Shesham Chollendath,Niskkaram,Niskkarathinnu Shesham,Mayyith Niskkaram, ThasbeehNiskkaram,Sahvinte Sujood, RawaathibNiskkkaaram, Subhi - Zuhr -Asar - Ma'rib- Isha Ennivakk SheshamChollendath, Vithr Niskkaram. 💗Dikr / Dua______________________Urakkam, Kulikkumpol, VisarjanaSthalathPraveshikkumpol, Yathra,Vasthram Darikkumpol, Majlisunnoor,SwargamUrappaaya Dua, AayathulKursiyy, Haddad, Naariya Swalath,QabarZiyarath Dua, RasoolineSwapnathil Darshikkaan, SahvinteSujood,Dampathikal Cholluka, YaSayyidee Baith, Dukkam, Vedana,Kadam,Rifaaee Maulid, Thauba,Thauba 2, Thauba 3, NagamVettal,Mahlarathul Badriyyah. 💗 Radio__________________ QuraanulKareem,Quraan Malayalam, KeralaIslamic Class Room, Malabar IslamicClassicClass Room, Al Hidaya,Sunni Global Voice, Sa'adiyya Radio.💗Television_____________________ Makkah TV, Madeena TV💗Videokal_______________________ Niravadhi IslamikaPrabhaashanangal💗Online _____________________ Malayalam Islamic WebPortals💗Message ___________________________ Ellaa Divasavum Quran/HadeesNotification Message.
Hajj Umrah Adkar (Malayalam) 1.1.4
Hajj & Umrah Adkar / Guide for Hajj&Umarahഹജ്ജിന്‍റെ ദിക്റുകള്‍أذكار الحج والعمرة
Doa & Zikr (Hisnul Muslim)
ReadisMed
Live your daily life with authentic doa' and zikr.
حصن المسلم - أذكار
simppro
Fortress of the Muslim book
Ahlussunnah Malayalam
A Guide to Ahlu sunnathi wal jam'a in Malayalam
Dua & Azkar
Ahsanul Haque
***This is a very powerful app with manyimagesand audios (over 90mb) and therefore it ‘MAY NOT’ work ,downloadaudios or contents on older devices and earlier versionsof Androidsoftware ****** Our sincere apology to all the users with older devicesorsoftware ***≡ CONTENTS ≡Dua & Azkar is one of the most authentic ‘opensource’application available on Google Play.≡ We are NOT ‘student of the knowledge’, Imam orSheikh.Alhamdulillah we have striven and collected Dua and Azkarfromvarious books and website over many years.All our contents are checked and approved by our local ImamsandSheikh Abu Ahmed (ELM) also with the help of many app usersoverperiod of time. Alhamdulillah we believe all the contentsareAuthentic and error free.≡ If you find ERRORS or MISTAKES let us know via[[email protected]] with correct details, forcorrection. If you benefit from this app please remember us inyourDu'a!≡≡ THIS APP IS SPECIALIZED IN BASIC DUA’s AND TOPICS THATARENEGLECTED! ≡≡PLEASE ‘DO NOT’ REQUEST TO ADD ADDITIONAL DUA’s (We would liketokeep it simple) ≡≡≡ APP NOT WORKING ≡:::: DO NOT presume the app is faulty if download fails ::::≡ (Alhamdulillah) The App works perfectly but unfortunatelytherewill be some devices that may have issues and that could bedue toolder device, poor network or old software no longersupported byAndroid.≡ Email us before you submit your negative review andrating,InshAllah we will do our best to help. Please read ‘ABOUT’ within the app for full explanations 
Spoken English Malayalam
BigKnol
Learn English using Malayalam Track.
Hisn AlMuslim DuAa
alr7al
Hisn AlMuslim "Fortress of the Muslim"
حصن المسلم أذكار و أدعية 1.0
Mrdev
حصن المسلم يحتوي على الكثير من الأذكاروالأدعيةالواردة في كتاب حصن المسلم والتي نحتاجها في جميع الأوقاتوفيمعاملاتنا مع الناس و حياتنا اليومية.يوجد في التطبيق كافة الادعية والاذكار الجميلة فهو يقرب بينالعبدوربه ويجعله يخاف من الله ويتعلم الدين الاسلامي الصحيح .برنامج حصن المسلم، وهو برنامج يهدف لحفظ النفس من آفات الزمانوكيدالشيطانالتطبيق يحتوي علي الكثير من الأدعية مثل:- دعاء لبس الثوب ودعاء دخول الخلاء-دعاء قبل الوضوء ودعاء الذهاب إلي المسجد-دعاء الهم والحزن و الكرب-دعاء قضاء الدين و إفضار الصائم-دعاء الغضب والركوب و السفر-دعاء يوم عرفة وأذكار الصبح والمساءوالعديد من الأدعية الأخري التي ستجدونها في هذا التطبيق الرائع.من مزايا هدا التطبيق نجد :- أمكانية إضافة الأذكار التي تقرئها بكثرة إلي قائمةالأذكارالمفضلة لسهولة الوصول إليها بعد ذلك- إمكانية نسخ الأذكار حتي تتمكن من استخدامها في برنامج أخر- إمكانية إرسال الأذكار لأصدقائك عن طريق الإيميل، الرسائل القصيرةاوعن طريق مشاركتها علي فيسبوك ،تويتر أو أي برنامج أخرللإرسال- يحتوي كل ذكر علي سند الحديث الخاص به أو السورة القرآنيةوفضلالذكر- فهرسة الأذكار لسهولة تصفحهاL'application mobile du Hisn AlMuslim fournit aumusulmanbeaucoup de Zekr (azkar) et Dua'a (do3aa) jour et nuitN'hésitez pas à tester notre application et si vous avezd'autressuggestions veuillez me contacterFortress of theMuslimcontains a lot of dhikr and prayers contained in the bookFortressof the Muslim and that we need at all times in our dealingswithpeople and our daily lives. There in the application all Blessings beautiful Azkarisapproximately between a person and his Lord and make him afraidofGod and learn the right of the Islamic religion. Fortress of the Muslim Program, a program that aims tosavethe soul of lesions time and Kid Devil The application contains a lot of prayers, such as:- Wearing the dress prayers and the prayers of enteringthetoilet-daa Before ablution and prayers go to the mosque-daa Worry and sadness and anguish-daa Eliminate debt and fasting Avdhar-daa Anger and ride and travel-daa Remembrance Day of Arafa and the morning and evening And many of the other supplications. You will find thatinthis wonderful application.Hedda of the advantages of the application, we find:- The possibility of adding Adhkaar do you read a lot toAdhkaarfavorite list for easy access later- Ability to copy Adhkaar so you can use it in anotherprogram- The possibility of sending Adhkaar to your friends via e-mail,SMSor through their participation on Facebook, Twitter or anyotherprogram to send- Every male on the support has its own modern Koranic suraorpreferred male- Indexed for easy Adhkaar browsedL'application mobile du Hisn AlMuslim fournit aumusulmanbeaucoup de Zekr (azkar) et Dua'a (do3aa) jour et nuitN'hésitez pas à tester notre application et si vous avezd'autressuggestions veuillez me contacter
Holy Quran with Tafsir
Hakem Zaied
Holy Quran allows reading, listening for different reciters,Tafsirand search.
Muslim Dua Now - Dua & Azkar 3.85
Quran Reading
Muslim Dua Now 2019 is an application consisting ofBeneficialIslamic Duas divided in 18 major duas and azkarcategories. It willhelp Muslims of all ages including Muslim kidsand adults to know,learn, memorize, and recite differentsupplications for daily lifeand other occasions. The Translation,Audio Recitation, andTransliteration features are greatly useful inknowing the actualmeaning, recitation, and pronunciation of thesedaily Duasrespectively. It is the most authentic app for daily Du'aandAzkar. Features: i) Translation of Duas into English & Urdutoknow its implication. ii) Transliteration choice helps userinknowing correct way of articulating Islamic supplicationsinArabic. iii) Recitation for each dua is also given inapplicationthat will also help the Muslims to know how to correctlyrecite aDua or Dhikr. iv) Search feature allows the user to findout Duasfeaturing the particular term. iv) 18 Duas Categories meantforachievement in different instances are available:•Morning/Evening: Contains daily supplications for After Wakingup,Before Sleeping etc • Restroom: Entering and leaving therestroom •Prayer: Contains Duas for Wudu, Hearing Adhan, Replyingto Call ofMoazin, Entering Masjid etc. • 40 Rabanas: A collectionof 40Rabbanas Duas from the Holy Quran • Eat/Drink: Learn Duas formeali.e. Before eating, on finishing the Meal etc. • Dressing:Enlistssupplications for Wearing New Clothes, and getting DressedandUndressed. • Travelling: Contains supplication While undertakingaNew Journey, upon Reaching Destination etc. • Family: For gettingaChild, Duas and Azkar for Allah`s Protection for Children etc.•Home: Looking for a nice house and while leaving house forSpecialWork. • Blessings: Duas upon visiting the sick, praisingotherMuslims etc. • Protection: When wind blows, againstdistractions ofSatan. • Forgiveness: Asking for Allah`s Forgiveness(Astaghfar),Replying Salam of non Muslim etc. • Fasting/Ramadan:Dua afterforgetting Fast Dua, family inviting for breaking fastetc. • Hajj:Daus for Mount Safa and Mount Marwah, on Day of Arafaetc. •Funeral/Grave: Dua For Dying person to say, while visitingGravesetc. • Animal: For person stung by scorpion, mounting onanimalsetc. • Rain: During and after rain and withholding of Rain.•Random: Dua against an enemy, being angry etc. v)Beautifulpresentation with eye soothing graphics. vi) Favoritesoption letsindividual to mark its most preferred Masnoon Duas forfrequentusage vii) Font Size can be adjusted according topreference. viii)3 different kinds of Font Styles are alsoincluded. ix) Shareoption lets one to distribute this beautiful appwith loved ones.Download this free and easy to use IslamicApplication onSmartphone in order to benefit from Daily Duas inyour life.