Top 50 Apps Similar to Relax Music - Meditation

Relaxing sounds sleep meditate relaxing sounds to sleep 2
Cool Future
Sleep app with music to relax. Progressive relaxation to get adeepsleep
Relax: Meditate, Sleep 2.4.2
Create and dive into your own space of peace, relaxationandcomplete focus.
PeaceMe - Meditate & Sleep 1.8.2
LTD Education
PeaceMe is the leading app that helps you to get lowerstress,lessanxiety and more restful sleep with our guidedmeditations,sleepstories and relaxing music recommended by toptoppsychologists,therapists, and mental health experts. PeaceMeoffersguidedmeditations for everyone including: beginers,intermediateandadvanced users. Guided meditations sessions areavailable soyoucan choose the perfect length to fit with yourschedule.ThePeaceMe app features: * Unlimited access to over250guidedmeditations and courses by some of the world’smostinfluentialteachers. * 100+ Sleep Stories: adult bedtimestoriesguaranteed tolull you to sleep * Breathing exercises to helpyourelax *Exclusive music engineered to help you focus, relax orsleep*Unguided timed meditation * Open-ended meditation *30+soothingnature sounds and scenes to use during meditation, yogaorto helpyou sleep * Listen to your favorite meditations offline*Regularlyupdated content PeaceMe is free to download and use,andthere areno ads. A subset of the programs and features arefreeforever.Some content is only available through anoptionalpaidsubscription. If you choose to subscribe, payment willbechargedto your Google Account at confirmation of purchase.
Sleep music for better sleep Relaxing music 1.2
Relax To Calm Music, Sleep Noise, Rain Sounds, Meditation&Relaxing Sounds
Sleep Sounds - Relax Music and White Noise
Binsp
Sleep sounds, white noise, meditate music with relaxing soundsofrain or nature
Mindfulness & Sleep Meditation 3.0.261
Rstream Labs
Guided meditation for sleep, anxiety, stress and relaxationwithmindfulness app
Simple Meditation Timer 1.3.1
despDev
A handy timer with music and background sounds for yourdailymeditations.
Patika: Kolay Meditasyon 2.0
Patika
Hepimiz daha iyi uyumak, daha iyi odaklanmak, potansiyelimizidahaiyi kullanmak, kendimizi sevmek ve daha iyi bir insanolmakistiyoruz! Yani hepimiz hayatımızda daha iyi bir şey için yeraçmakistiyoruz. Ama bir sorun var. Yer yok! Zihnimiz türlüdüşüncelerledolu. Bizler de seninle aynı dertten muzdarip, zihinsağlığımızıönemseyen insanlarız. Çözümü bir süre dışarıda aradıktansonra,kendi içimize bakmaya kadar verdiğimizde fark ettik ki,yaşadığımızbu çılgın dünyada hepimizin ana ihtiyacı sadece birazcıkdurmak.Tıpkı senin gibi bizim de hayatımız çok hızlı akıyor.Hayatımızıkoşturarak inşaa ediyoruz ve ne kadar kontrol etmeyeçalışırsakçalışalım, yaşam su gibi kendi yolunda ilerliyor. Busıradayapabileceğimiz tek şey etrafımızda gerçekleşenleriyargılamadan,olduğu gibi fark etmek, onlarla kalabilmeyideneyimlemek. Birlikteçıkacağımız bu yolda doğru ya da yanlış diyebir şey yok. Ortadasize aydınlanmanın sırrını verecek bir guru yada ruhani rehber dede yok; ama bütün bunlardan çok daha önemlibirisi var: Kendin!Patika olarak amacımız, yaşamına biraz sakinlik,biraz mutlulukkatmak ve bolca kendini hatırlatmak. Bugün hayatınınyepyeni birdönemine başlamak için harika bir gün olabilir. Hadi,biraz dahasakin ve biraz daha mutlu, yeni bir sen için, yalnızcabir adım atve kendi Patika'nı yarat! Patika'daki tüm içeriklerinörobilim vepsikoloji kökenli, uzman akredite Mindfulness(bilinçlifarkındalık) eğitmenleri tarafından hazırlıyor veseslendiriliyor.Pratikler uluslararası alanda bilimsel olarak kabulgören MBSR'a(Mindfulness Temelli Stres Azaltma Programı'na)dayanıyor.Patika'daki 250'den fazla meditasyon kaydına sürekliyenileriekleniyor ve güncelleniyor. Paketler: - Temel Giriş - Stres- Uyku- Odaklanma - Motivasyon - Özgüven - Şefkat - Tavırlar - İşHayatı- Kadınlar İçin - Çocuklar İçin - Kitlesel Kaygı 'Keşfet'bölümündeihtiyacın olan her anda, canının istediği heryerdeuygulayabileceğin özel "Günlük Pratikler"den bazıları: - Evdeişegiderken yorucu bir yolculuk sırasında - Önemli birtoplantıyahazırlanırken - Gece düşüncelerle boğuşup bir türlüuykututmadığında - Sabah gününü planlamak için biraz kafanıdinlemekistediğinde; - Yani günün her anında Patika yanında! Klasikve minimeditasyonlar (5-30 dk): - Farkındalık alanı - Bedentaraması -Nefes alanı - Şefkat alanı - Dağ meditasyonu Bizi terciheden150.000 sevgili kullanıcımıza, bizim için çok heyecan vericiolanbu sürecin bir parçası oldukları ve bizimle birliktemeditasyonyaptıkları için gönülden teşekkürler. Patika'da görüşmekdileğiyle!* Abonelikler Hakkında * - Patika Pro üyelikleri, aylık,yıllık veömür boyu olmak üzere üç çeşittir. - Ödemeler, satın almaişlemininonaylanması durumunda, diğer uygulamalarında olduğu gibiiTuneshesabından tahsil edilir. - Aylık ve Yıllık abonelikler,süreleribitiminden 24 saat öncesine kadar iptal edilmediği süreceotomatikolarak yenilenir. Otomatik yenileme, satın aldıktansonrakullanıcının iTunes Hesap Ayarlarına giderek kapatılabilir.Caridöneme ait son 24 saat içinde hesap yenilenecekşekildeücretlendirilecek ve yenileme maliyeti sağlanacaktır. -Aktif olanabonelik süresi boyunca, var olan abonelik iptaledilemez. - Denemesüreleri, Aylık abonelikler için 3 gün, yıllıkabonelikler için 7gün olarak tek sefer kullanılabilir. Ödemelerdeneme süresininbitiminde otomatik olarak çekilir. - Abonelikler veotomatikyenilemeler hakkında bilgi almak ve abonelik iptali içinburadanyardım alabilirsiniz: http://www.patika.me/yardim -Kullanıcısözleşmesi ve gizlilik anlaşmamızı incelemekistersen:http://www.patika.me/gizlilik - Patika'daki meditasyonpratiklerinisağlık uygulamalarında farkındalık dakikası olaraktakipedebilirsin. Bizim hakkımızda daha fazla bilgi almak içinsosyalmedya hesaplarımızı Patika App ismiyle bulabilirsin. Ayrıcahertürlü sorunuz ve görüşünüz bizim için çok değerli. Bize [email protected] adresinden ulaşabilirsin.
Sleep Sounds for sleeping Lite 1.9.0
Sleeping better with over 200 Relaxing sounds, sleep music&meditation
Sound Machine: Sleep & Relax 2.0.7
Truat'ss
Ambient sounds, music, and tones to assist in relaxation andrestfulsleep.
Yoga Nidra: Sacred Sleep 1.32
Guided practice for complete relaxation and healing
White Noise ~ Sleeping Sounds
mikdroid
Sleep well with white noise. Over 35highquality natural and artificial sounds. All free. Noaudibleloop.Ideal for relaxing, sleeping, meditation, concentration, or ifyouhave problems with tinnitus (ear ringing).White noise has beneficial effects on the body and mindbecause,covering the noise of the external environment, promotesrelaxationand concentration.You can set the timer and put your app in background or turn offthescreen. At the end of the time, the sound fades gently andtheapplication closes by itself. So you do not have to worryaboutclosing the app if you fall asleep.Do you have trouble going to sleep? White noise helps you tosleepby blocking distractions. Now you can asleep faster andsleepbetter!You can say goodbye to your insomnia! Improve your life!Use it after a stressful day to regain your inner peace. Gointoyour oasis of calm with "relax white noise".*** Main features of "relax white noise" ***- 35+ perfectly looped sounds- timer system that slowly fades audio out- auto-pause sounds on incoming call- volume controls- usage in the background and with other apps- no streaming is required for playback (no dataconnectionrequired)- quick menu of the sounds and setting of favorite sound (inthePremium version)*** List of the relaxing sounds ***Natural relaxing sounds- Cicadas- Creek- Fireplace- Fountain- Heavy rain- Night- Ocean- Rain- Snow- Waterfall- WindArtificial relaxing sounds- Air conditioner- Airplane- Boiling pot- Car- Computer fan- Dishwasher- Diver- Fan- Fridge- Hairdryer- Helicopter- Hydromassage- Keyboard- Shower- Space Shuttle- Sprinkler- Submarine- Train- Truck engine- Vacuum cleaner- Washing machine- Wipers- Oscillating fan*** Usage notes of the "relax white noise" ***For a better experience, I recommend you the use of headphonesorearphones to listen the relaxing sounds.You can use the app in background and with other apps.Put the timer to go to sleep and the app closes by itself.*** Notes on permissions ***- Device ID & call information (read phone statusandidentity)Used to stop sound on incoming call and to play again at the endofcall.- In-app purchasesUsed in the purchase of the premium version.- Full network access and view network connectionsUsed to verify the purchases and show ads.
Meditation Music: Sleep Sounds 6.0
Avryx Apps
Meditation app with peaceful music, sounds & guided zen musictorelax & do yoga
Relaxing bedtime sounds. Free download. 5.0.1-40081
Play our carefully selected soothing sounds and you will sleeplikea baby. Enjoy the high quality sleep sounds and wake uprefreshedOur free application contains the following sounds: ✿ RainSoundsfor Relaxing Sleep , Meditation, Study. ✿ Brain Delta Waves.✿ ZenMeditation Music. ✿ 432 Hz - Deep Music for The Body &Soul. ✿Calming Music - Nature Sounds, Zen Music. ✿ Sleep MusicDeltaWaves. ✿ Bedtime Music - Quiet Time. ✿ Aura Cleansing andChakraHealing. ✿ Winter Wind - Relaxing Nature Sounds. ✿ Rain andFlutes- Relaxing Music. Close your eyes, put on the headphones andchooseone of the natural sounds and relax or sleep better. Our apphasthe following features: ★ Work offline. You don’t needinternetconnection. ★ Absolutely free. ★ You could remove ads forextramoney. ★ High quality nature sounds. ★ This has a sleep timer.★Play sounds in background. ★ Mute on incoming calls. ★ Freefordownload mp3 files. This app is for those who: - Sufferingfromterrible insomnia. - Want sleep better. - Doing yoga exercisesandmeditation. - Learn to breath correctly. - Have Tinnitus - Wanttoget rid of stress and anxiety. - Improve concentration. Noiseatnight can be disruptive—or it can lead to better rest. Thesearesome of the most potent sounds for sleep. It’s no surprisethatocean waves are a popular choice for soothing sleep sounds.Formany people, the rhythmic crashing of water onto sand and rockcanbe quite calming. Insomnia can be brutal, making both day andnighthours difficult and painful. However, there are some thingsyou cando to help you sleep better and while it may seemcounterintuitiveat first, one of those might be to have more noisein your room.The trick is to make sure it’s the right noise.
Relax Melodies P: Sleep Sounds
Ipnos Software
Sleep problems? Insomnia? Personalizedwhitenoise, sleep sounds and meditation can help you fallasleep!Take back control of your sleep with Relax Melodies, themostpopular sleep app featured in People magazine, Mashable andmanymore. Download the app, mix sounds, add a meditation and enjoyfullnights of sleep like you haven’t in a long time!All the tools needed for falling asleep:* 108 sleep sounds, white noise & melodies you can mix tocreateunlimited ambiences* Five-day meditation programs to reach specific sleep goals:- Light Sleep- Stress & Anxiety- Dream- Deep Sleep (coming soon!)- Nap (coming soon!)- 15 SOS insomnia sessions for immediate help- New content added monthly, including sounds* 6 different brainwaves frequencies to enable you reachspecificrelaxation state. Binaural beat & isochronicssoundsavailable.Sleep easily, wake-up refreshed and improve your life ineveryaspect. Even your baby will have a better night!Need help with the app or meditation[email protected]: http://www.ipnossoft.com/eula
Deep Meditate: Relax & Sleep 2023.06.187
Overcome stress and fall asleep fast with DeepMeditate'sMeditations and Music
Relax Sounds (Sleep, Meditate) 22.11
CARECON GmbH
Use soothing sounds, melodies or music to relax, sleep, mediateorfocus.
Brain Audio: Sleep Relax Focus 1.5.9
Sleep, Relax, Focus, or Meditate using audio and brainwaves.🎶Download Now!
Soothing sounds to go to sleep 5.0.1-40211
Nature sounds for sleep, deep relaxation, meditation and relax
Zen Lounge - Breathe, Meditate 2.15
Debashis Dey
Free meditation app - 40K combinations of relax melodies andcalm,sleep sounds
Meditate & Sleep Hypnosis: MT 2.13
Mindfulness Meditation, Relax Hypnosis to ease Anxiety andStress.Meditate now!
Zenfie, Mindfulness Meditation 2.2.15
Second Wind
Zenfie is an app to learn and practice mindfulnessmeditation.UseZenfie to discover or rediscover mindfulnessmeditation:rest,relax, better manage your stress, be more presentandimproveconcentration on a day to day basis. The discoveryprogrammeoffersyou ten different ten minute sessions, completelyfree. Sofor 10ten days, Zenfie will become your partner with adailyguidedmeditation session. Some of the themes covered intheseinitial 10meditation sessions which help you be more zenandimprove rest andrelaxation include: meditation positions,bodymaps, attention tobreathing, awareness of sensation andfeeling,letting go, innerpeace... Once you complete themindfulnessdiscovery programme, youwill be able to continue yourmindfulnessmeditation with Zenfie(through the Initiation and thenAdvancedmodules). The practice ofmindfulness meditation has beenrecognisedand validated bynumerous scientific studies: meditationis one ofthe best naturalmethods of combatting the effects ofstress andimproving rest andrelaxation. What’s more, meditationoffersexcellent results forthose suffering from sleep or moodproblems,as well as depression.After two to three months ofregularmeditation, significanteffects can be seen, bothpsychological andphysical. This simpleactivity, brought to yoursmartphone byHeadspace, requires timeand dedication, butsignificantly improvesquality of life. It willhelp you toappreciate good times, to takestock when times aretough, to feelmore relaxed and to stay orbecome zen, whatever thecircumstances!Zenfie will be by your sideto help you reach yourpersonal goals,with its guided meditationmodules in English.Zenfie will becomeyour partner in meditationand in: - Letting go- Sleeping better andreclaiming sleep -Improving rest andrelaxation, better managingstress - Improvingself-confidence -Improving your interpersonalrelationships -Improving yourconcentration in sports - Unguidedmeditation withrelaxing music AZenfie Kids module: “Meditation forKids” is alsoavailable forchildren between 3 and 6 years old, as isa ZenfieJunior modulefor children between 7 and 14. As well as thestep bystepmindfulness meditation learner programme, practiceandtailoredmodules, Zenfie also comes with several guidedsessionswhich youcan go through as many times as you like. Forexample: -Rest andrelaxation session - Imminent stress SOS session- Wake upsessionto start the day on the right foot - Before bedsession -Musicalsessions We are regularly expanding the Zenfiemeditationoffering.You can also access our online community, andcontributetopicsthat matter to you, which will help us to developnewmindfulnessmeditation sessions better tailored to your needs.WithZenfieinstalled on your smartphone or tablet, you candownloadthesessions and meditate wherever and whenever you want.You canevenmeditate on public transport! About the author JeanDoridot isaFrench psychologist, specialising in personaldevelopment.Authorof a number of reference works, and with hundredsofthousands ofviews on YouTube, you will be accompanied by Jeanineach of theguided sessions he has created. Rest, relaxation,zen,letting go,stress management, concentration: greatmeditationsessions withZenfie!
Sleep Sounds: Relax, Meditate 8.4
KoreaTech
Bring natural sound for sleep, relax, meditate and whitenoisegenerator.
Медитация для начинающих - пра 2.0
2d2b Games
Complete the basic course of mindfulness meditation, and youwillsee a change in your life!
White Noise - calm,concentrate 3.7.1
STUDIO NMD
This app give you white noise that makes you relax,calm,concentration & etc
Sleep sounds, white noise 5.0.1-40211
Nature Sounds for sleep, deep relaxation, meditation and relax
Relaxation Music & Sounds 3.0.5
Sleep faster and find calm with sounds, music, nature &binauralbeats
Meditation Music-meditation fr 1.03-beta
Meditation Music:Meditation Music free Apps, Sleep Sounds forSleep,Zen, Relax
Unguided Meditation Timer 1.17.3
Niklas Baudy
Meditation Timer - Simple & easy Meditation Timer Apptopractice meditation
Relaxing sounds - sleep music Meditate Relax and Sleep 0.6
Cool Future
Sounds to relax and sleep better. Deep sleep assured!
Baby Sleep Sounds 8.2
Sleep your child instantly. Sounds for sleeping children andbabies.
Insomnia - Breathe & Fall Asle 0.1.5
Use the FAMOUS 4 7 8 breathing technique to relieveyoursleeplessness 😴
Breathe • Calm down • Meditate 3.51.0
Joachim Nohl
Take deep breaths into your belly ... and feel calmness,positivity& optimism.
Sleep Sounds: White Noise 1.2.15
Beforest Apps
Relax and fall asleep to the sounds of rain, nature, animalsandwhite noise.
Meditation & Breathing Joy ca 34.0
Grow mindfulness like an oak grows it' s roots - deep, strongandcalm
Meditation Timer 1.0.3.18
Telesense
A simple meditation timer
Relaxing music for sleep Meditation relaxing music 3.0
Relaxing sounds to sleep, music to meditate and deep sleep
Music Zen - Relaxing Sounds 1.25
Gismart
Practice mindfulness with relaxing music & calming games
Meditation Time 1.9
"Meditation Time" is a simple and clean timer for yourmeditationsession.
Sleep sounds with timer 5.0.1-40211
Nature sounds for sleep, deep relaxation, meditation and relax
Medita 5.84
Medita
Meditate teaches you to meditate, relax, be present andsleepbetter.
Meditation Timer & Log 3.1.4
Studio34
Completely free, easy to personalize meditation timer with ahistorylog
White Noise: Sleep Sounds 7.5
Dream_Studio
Sleep well with white noise. Relaxing sounds of nature.
Rain Sounds Relax & Sleep
Sounds that help you to relax and sleep.
Медитация, Осознанность, Сон - 1.3.47
Медитация и осознанность, сон, осознанная работа,снижениетревожности и стресса
Calm Radio TV - Relaxing Music 3.5.2
calmradio
500+ free calming music and nature sounds for relaxation
White Noise Deep Sleep Sounds 1.6.2
Sounds for sleep, relax, meditation, focus & study. Sleepbetter& feel better.
Calm Radio 11.16.2
calmradio
For mobile devices and tablets. Android4.1+firmware requiredCalm Radio's Android App comes now with over 200member-onlychannels (without commercials) and over 160 freenon-memberchannels (with commercials)** A Calm Radio membership subscription is requiredforcommercial-free listening.FEATURESFavoritesTrack skipAudio Qualities: HD 320K, High 192K and Mobile 64KLarge album cover art and Now Playing and recent tracks infoAtmosphere channels mixing (members only)Sleep and Wake TimersNOW with Calm Radio's unique MultiMix feature. create your ownmusicand Atmospheres mixBecome a member for a low fee and get access to over 200incrediblecommercial-free channels including our Atmospherechannels,specially designed for sleep, concentration andforringing-in-the-ear sufferers.Acoustic - Solo Piano, Solo Piano & Guitar, Solo Guitar,Blues,Folk, ChristianClassical - Beethoven, Bach, Mozart, Concertos, Chamber musicandmore…. 27 channelsWorld - Celtic, Native, Flamenco, Bollywood, Latin, Fado,Hawaii,Paris cafe, and more - 12 channelsRelaxation - OM, Reiki, Spa, Positivity, Lounge, Spaced, HealingandmoreJazz - Just Jazz, Be Bob, Big Band, Jazz Piano and moreAtmospheres - Great for sleeping, tinnitussufferers,concentrationPop Rock - Folk Today, Early 60,s, 70's, 80, 90's,We get so many great reviews from listeners who say Calm Radio isbyfar their favorite station on the internet.
TaoMix 2 - Relax with Nature S 1.1.2
AppRover
Create soundscapes for relaxation, meditation and sleep.
Elefante Zen Meditación Guiada Banner ez plus
Guided meditation in Spanish to reduce stress and relax 🍀