20.12.1 / October 2, 2017
(4.4/5) (173711)

Description

Laban Key: Gõ tiếng Việt. See Englishdescription further down below.

Laban Key - Vietnamese Keyboard là bàn phím, bộ gõ tiếng Việt vớikhả năng gợi ý từ có độ chính xác cao. Đươc phát triển dựa trên bànphím chuẩn của Google Keyboard, Laban Key có thiết kế phím hợp lývà tương thích với nhiều thiết bị.

Các tính năng chính:
- Gõ Telex và VNI chuẩn như UniKey trên PC: bỏ dấu tại bấtcứ đâu, tự động ngừng bỏ dấu khi nhập từ không phải tiếngViệt.
- Tùy chọn giao diện bàn phím với nhiều chủ đề đẹp mắt.
- KiểuTelex nâng cao giúp tăng tốc độ gõ lên đáng kể: cc=ch, gg=gi,kk=kh, nn=ng, qq=qu, pp=ph, tt=th, uu=ươ.
- Gợi ý từ tiếp theo dựa trên từ đã gõ với độ chính xác cao.
- Cho phép bỏ dấu tiếng Việt bằng cách vẽ dấu (touchgesture).
- Cho phép thay đổi chiều cao phím.

Các quyền truy cập Laban Key yêu cầu:
- Quyền ghi âm: quyền này dùng để cho phép người dùng nhập liệubằng giọng nói. Laban Key không thể tự ghi âm mà người dùng khôngbiết.
- Quyền truy cập network và tài khoản Google: Laban Key cần truycập network để sao lưu và phục hồi cấu hình của Laban Key (bao gồmcả bảng gõ tắt). Laban Key sử dụng Google Drive để đọc, ghi cácfile cấu hình của Laban Key từ tài khoản Google Drive của bạn.Laban Key cũng có thu thập thông tin thống kê tần suất sử dụng cáctính năng của ứng dụng để liên tục cải tiến các tính năng, đồngthời hỗ trợ kỹ thuật cho người dùng tốt hơn khi gặp sự cố. Bạn cóthể tắt việc thống kê này trong mục Tùy chọn nâng cao. Ngoài ra,Laban Key không thu thập bất cứ thông tin nào khác, đảm bảo tuyệtđối tôn trọng quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu của ngườidùng.


CHÚ Ý:
Khi cài đặt chương trình, android sẽ cảnh báo bạn về việc thu thậpdữ liệu và thông tin cá nhân vì bản chất bàn phím là nơi tạo ra cácphím gõ. Đây là cảnh báo với tất cả các chương trình bàn phím chứkhông riêng gì Laban Key. Chúng tôi cam kết không thu thập thôngtin cá nhân của người dùng.


***
Laban Key is a Vietnamese keyboard (input method) . It helps youtype Vietnamese much faster using Telex input method andintelligent word suggestion.

Highlighted features:
- Telex input method: allows typing tones anywhere in theword.
- Enhanced Telex mode lets you type much faster: cc=ch, gg=gi,kk=kh, nn=ng, qq=qu, pp=ph, tt=th, uu=ươ.
- Vietnamese spell check will stop treating a word as Vietnamese,thus allowing typing Vietnamese and other languages withoutswitching languages.
- Statistical word suggestion: desired word may be suggested afterjust 1, 2 characters.
- Supports touch gestures for tone marks.
- A rich set of keyboard themes, which are grouped into theme packsfor on-demand downloading:

Permissions:
- Record audio: Used for voice input for some models, especiallythose running android 2.3. This permission does not allow Laban Keyto record your phone call or conversation.
- Account listing and network access: Used for backup and restoreof Laban Key settings, including shortcut (macro) table. Laban Keyuses Google Drive API to read/write Laban Key configuration filesfrom/to your Google Drive account. Additionally, Laban Key alsocollects usage statistics to improve our application and bettersupport users in case of technical trouble shooting. You can optout this feature in the Laban Key's Advanced settings section.Other than that, Laban does not collect any user input data. Youcan be sure that your sensitive data such as password, credit cardnumber are never transferred outside of your phone.


REMARKS:

In setting up Laban Key, Android will warn you about the risk thatthe program may collect your personal data like passwords andcredit card numbers. This is a standard warning to all keyboard(input method) programs, and Laban Key is no exception. Laban Keyis not designed to collect your input data. We understand yourconcern and take your privacy and data security veryseriously.

App Information Laban Key Go Tieng Viet

 • App Name
  Laban Key Go Tieng Viet
 • Package Name
  com.vng.inputmethod.labankey
 • Updated
  October 2, 2017
 • File Size
  Undefined
 • Requires Android
  Android Varies with device
 • Version
  20.12.1
 • Developer
  Zalo Group
 • Installs
  10,000,000 - 50,000,000
 • Price
  Free
 • Category
  Tools
 • Developer
  Visit website Email [email protected] Privacy Policy
  322B Ly Thuong Kiet, P14, Q10, Ho Chi Minh City, Vietnam
 • Google Play Link

Laban Key Go Tieng Viet Version History

Select Laban Key Go Tieng Viet Version :
 • 20.12.1 (20120161) - Latest Version
 • 3.4.5-R1 (177)
 • 3.4.4 (175)
 • 3.4.4 (175)
 • 3.4.3 (174)
 • 3.4.2-r1 (173)
 • 3.4.1 (171)
 • 3.4.1 (171)
 • 3.4.0-r2 (170)
 • 3.3.0-R3 (168)
 • 3.3.0-R1 (166)
 • 3.2.0-r3 (161)
 • 3.0.2 (139)
 • 3.0.0-r4 (137)
 • 2.1.1 (122)
 • 2.0.2 (120)
 • 2.0.1-r1 (119)
 • 2.0.0-r2 (118)
 • Laban Key Go Tieng Viet 20.12.1 APK File

  Publish Date: 2021 /1/15
  Requires Android: Android 6.0+ (Marshmallow, API: 23)
  File Size: 27.2 MB
  Tested on: Android 11 (Red Velvet Cake, API: 30)
  File Sha1: 5941c6fe18e9bd94c934a408166397dc7e69c022
  APK Signature: 4b72bc589655eed591b06273543e4f45bcc78709
 • Laban Key Go Tieng Viet 3.4.5-R1 APK File

  Publish Date: 2017 /4/13
  Requires Android: Android 4.0+ (Ice Cream Sandwich, API: 14)
  File Size: 19.0 MB
  Tested on: Android 5.0 (Lollipop, API: 21)
  File Sha1: 5354f956726175edcc428b979af75fc7e7fb5921
  APK Signature: 4b72bc589655eed591b06273543e4f45bcc78709
 • Laban Key Go Tieng Viet 3.4.4 APK File

  Publish Date: 2017 /4/15
  Requires Android: Android 4.0+ (Ice Cream Sandwich, API: 14)
  File Size: 19.0 MB
  Tested on: Android 5.0 (Lollipop, API: 21)
  File Sha1: 3efce3e486a50013f759cf85c10fd7478b8e462f
  APK Signature: 4b72bc589655eed591b06273543e4f45bcc78709
 • Laban Key Go Tieng Viet 3.4.4 APK File

  Publish Date: 2017 /3/18
  Requires Android: Android 4.0+ (Ice Cream Sandwich, API: 14)
  File Size: 19.0 MB
  Tested on: Android 5.0 (Lollipop, API: 21)
  File Sha1: 3efce3e486a50013f759cf85c10fd7478b8e462f
  APK Signature: 4b72bc589655eed591b06273543e4f45bcc78709
 • Laban Key Go Tieng Viet 3.4.3 APK File

  Publish Date: 2017 /3/15
  Requires Android: Android 4.0+ (Ice Cream Sandwich, API: 14)
  File Size: 19.0 MB
  Tested on: Android 5.0 (Lollipop, API: 21)
  File Sha1: 0d01eb0657b8064179d57cd29fd58ff4509b3872
  APK Signature: 4b72bc589655eed591b06273543e4f45bcc78709
 • Laban Key Go Tieng Viet 3.4.2-r1 APK File

  Publish Date: 2017 /3/11
  Requires Android: Android 4.0+ (Ice Cream Sandwich, API: 14)
  File Size: 19.0 MB
  Tested on: Android 5.0 (Lollipop, API: 21)
  File Sha1: 445a5f825afa1fc4eb7917e3556214a954ca8373
  APK Signature: 4b72bc589655eed591b06273543e4f45bcc78709
 • Laban Key Go Tieng Viet 3.4.1 APK File

  Publish Date: 2017 /3/16
  Requires Android: Android 4.0+ (Ice Cream Sandwich, API: 14)
  File Size: 19.2 MB
  Tested on: Android 5.0 (Lollipop, API: 21)
  File Sha1: 40b27d0dcdaf7809600e2de7dda82aec80deee95
  APK Signature: 4b72bc589655eed591b06273543e4f45bcc78709
 • Laban Key Go Tieng Viet 3.4.1 APK File

  Publish Date: 2017 /2/25
  Requires Android: Android 4.0+ (Ice Cream Sandwich, API: 14)
  File Size: 19.2 MB
  Tested on: Android 5.0 (Lollipop, API: 21)
  File Sha1: 40b27d0dcdaf7809600e2de7dda82aec80deee95
  APK Signature: 4b72bc589655eed591b06273543e4f45bcc78709
 • Laban Key Go Tieng Viet 3.4.0-r2 APK File

  Publish Date: 2017 /2/13
  Requires Android: Android 4.0+ (Ice Cream Sandwich, API: 14)
  File Size: 19.2 MB
  Tested on: Android 5.0 (Lollipop, API: 21)
  File Sha1: bf10fb0064e81c842a73170cd1a8537b6b8df394
  APK Signature: 4b72bc589655eed591b06273543e4f45bcc78709
 • Laban Key Go Tieng Viet 3.3.0-R3 APK File

  Publish Date: 2017 /1/21
  Requires Android: Android 4.0+ (Ice Cream Sandwich, API: 14)
  File Size: 19.0 MB
  Tested on: Android 5.0 (Lollipop, API: 21)
  File Sha1: 71fb6526fe97386fe7b345a88c36f4f26a061e3a
  APK Signature: 4b72bc589655eed591b06273543e4f45bcc78709
 • Laban Key Go Tieng Viet 3.3.0-R1 APK File

  Publish Date: 2017 /1/20
  Requires Android: Android 4.0+ (Ice Cream Sandwich, API: 14)
  File Size: 19.0 MB
  Tested on: Android 5.0 (Lollipop, API: 21)
  File Sha1: 447a289d8bccab6331fec17efc869e394e6ebd4f
  APK Signature: 4b72bc589655eed591b06273543e4f45bcc78709
 • Laban Key Go Tieng Viet 3.2.0-r3 APK File

  Publish Date: 2017 /1/7
  Requires Android: Android 4.0+ (Ice Cream Sandwich, API: 14)
  File Size: 18.1 MB
  Tested on: Android 5.0 (Lollipop, API: 21)
  File Sha1: dc18ec8dc6e75533da629097fcdc71e3a982a46c
  APK Signature: 4b72bc589655eed591b06273543e4f45bcc78709
 • Laban Key Go Tieng Viet 3.0.2 APK File

  Publish Date: 2016 /8/12
  Requires Android: Android 4.0+ (Ice Cream Sandwich, API: 14)
  File Size: 16.6 MB
  Tested on: Android 5.0 (Lollipop, API: 21)
  File Sha1: 47591fe532a5e9fd9abf60ceae9e3c6a30504cf4
  APK Signature: 4b72bc589655eed591b06273543e4f45bcc78709
 • Laban Key Go Tieng Viet 3.0.0-r4 APK File

  Publish Date: 2016 /7/18
  Requires Android: Android 4.0+ (Ice Cream Sandwich, API: 14)
  File Size: 16.6 MB
  Tested on: Android 5.0 (Lollipop, API: 21)
  File Sha1: e5b16f6bebe7be297c9bc7f164bdbe7d8f00c6f4
  APK Signature: 4b72bc589655eed591b06273543e4f45bcc78709
 • Laban Key Go Tieng Viet 2.1.1 APK File

  Publish Date: 2016 /4/25
  Requires Android: Android 2.3+ (Gingerbread, API: 9)
  File Size: 13.0 MB
  Tested on: Android 5.0 (Lollipop, API: 21)
  File Sha1: 74a3f3fc6dc360ccc6ce1a74dc16ec4108dcdd2a
  APK Signature: 4b72bc589655eed591b06273543e4f45bcc78709
 • Laban Key Go Tieng Viet 2.0.2 APK File

  Publish Date: 2016 /3/4
  Requires Android: Android 2.3+ (Gingerbread, API: 9)
  File Size: 16.0 MB
  Tested on: Android 5.0 (Lollipop, API: 21)
  File Sha1: 640171e34122622fd83dfd3e4da666e133694dad
  APK Signature: 4b72bc589655eed591b06273543e4f45bcc78709
 • Laban Key Go Tieng Viet 2.0.1-r1 APK File

  Publish Date: 2016 /1/29
  Requires Android: Android 2.3+ (Gingerbread, API: 9)
  File Size: 15.9 MB
  Tested on: Android 5.0 (Lollipop, API: 21)
  File Sha1: 3d096a0e0df2a45c5f34ba69290d3e2dac613ca5
  APK Signature: 4b72bc589655eed591b06273543e4f45bcc78709
 • Laban Key Go Tieng Viet 2.0.0-r2 APK File

  Publish Date: 2016 /1/16
  Requires Android: Android 2.3+ (Gingerbread, API: 9)
  File Size: 15.9 MB
  Tested on: Android 5.0 (Lollipop, API: 21)
  File Sha1: 0470db39f74d639b9c9f61d894d5f0df9afffea5
  APK Signature: 4b72bc589655eed591b06273543e4f45bcc78709

Zalo Group Show More...

Zalo 22.11.02.r1 APK
Zalo Group
Fast. Stable. Private.​
Laban Key Go Tieng Viet 20.12.1 APK
Zalo Group
Laban Key: Gõ tiếng Việt. See Englishdescription further down below.Laban Key - Vietnamese Keyboard là bàn phím, bộ gõ tiếng Việt vớikhả năng gợi ý từ có độ chính xác cao. Đươc phát triển dựa trên bànphím chuẩn của Google Keyboard, Laban Key có thiết kế phím hợp lývà tương thích với nhiều thiết bị.Các tính năng chính:- Gõ Telex và VNI chuẩn như UniKey trên PC: bỏ dấu tại bấtcứ đâu, tự động ngừng bỏ dấu khi nhập từ không phải tiếngViệt.- Tùy chọn giao diện bàn phím với nhiều chủ đề đẹp mắt.- KiểuTelex nâng cao giúp tăng tốc độ gõ lên đáng kể: cc=ch, gg=gi,kk=kh, nn=ng, qq=qu, pp=ph, tt=th, uu=ươ.- Gợi ý từ tiếp theo dựa trên từ đã gõ với độ chính xác cao.- Cho phép bỏ dấu tiếng Việt bằng cách vẽ dấu (touchgesture).- Cho phép thay đổi chiều cao phím.Các quyền truy cập Laban Key yêu cầu:- Quyền ghi âm: quyền này dùng để cho phép người dùng nhập liệubằng giọng nói. Laban Key không thể tự ghi âm mà người dùng khôngbiết.- Quyền truy cập network và tài khoản Google: Laban Key cần truycập network để sao lưu và phục hồi cấu hình của Laban Key (bao gồmcả bảng gõ tắt). Laban Key sử dụng Google Drive để đọc, ghi cácfile cấu hình của Laban Key từ tài khoản Google Drive của bạn.Laban Key cũng có thu thập thông tin thống kê tần suất sử dụng cáctính năng của ứng dụng để liên tục cải tiến các tính năng, đồngthời hỗ trợ kỹ thuật cho người dùng tốt hơn khi gặp sự cố. Bạn cóthể tắt việc thống kê này trong mục Tùy chọn nâng cao. Ngoài ra,Laban Key không thu thập bất cứ thông tin nào khác, đảm bảo tuyệtđối tôn trọng quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu của ngườidùng.CHÚ Ý:Khi cài đặt chương trình, android sẽ cảnh báo bạn về việc thu thậpdữ liệu và thông tin cá nhân vì bản chất bàn phím là nơi tạo ra cácphím gõ. Đây là cảnh báo với tất cả các chương trình bàn phím chứkhông riêng gì Laban Key. Chúng tôi cam kết không thu thập thôngtin cá nhân của người dùng.***Laban Key is a Vietnamese keyboard (input method) . It helps youtype Vietnamese much faster using Telex input method andintelligent word suggestion.Highlighted features:- Telex input method: allows typing tones anywhere in theword.- Enhanced Telex mode lets you type much faster: cc=ch, gg=gi,kk=kh, nn=ng, qq=qu, pp=ph, tt=th, uu=ươ.- Vietnamese spell check will stop treating a word as Vietnamese,thus allowing typing Vietnamese and other languages withoutswitching languages.- Statistical word suggestion: desired word may be suggested afterjust 1, 2 characters.- Supports touch gestures for tone marks.- A rich set of keyboard themes, which are grouped into theme packsfor on-demand downloading:Permissions:- Record audio: Used for voice input for some models, especiallythose running android 2.3. This permission does not allow Laban Keyto record your phone call or conversation.- Account listing and network access: Used for backup and restoreof Laban Key settings, including shortcut (macro) table. Laban Keyuses Google Drive API to read/write Laban Key configuration filesfrom/to your Google Drive account. Additionally, Laban Key alsocollects usage statistics to improve our application and bettersupport users in case of technical trouble shooting. You can optout this feature in the Laban Key's Advanced settings section.Other than that, Laban does not collect any user input data. Youcan be sure that your sensitive data such as password, credit cardnumber are never transferred outside of your phone.REMARKS:In setting up Laban Key, Android will warn you about the risk thatthe program may collect your personal data like passwords andcredit card numbers. This is a standard warning to all keyboard(input method) programs, and Laban Key is no exception. Laban Keyis not designed to collect your input data. We understand yourconcern and take your privacy and data security veryseriously.
Zalo Page 3.9.2 APK
Zalo Group
Ứng dụng Zalo Page giúp các bạn quản lý và vậnhành các trang của mình một cách dễ dàng và thuận tiên ở bất kỳđâu, bất kỳ thời điểm nào. Một số tính năng quan trong:1. Đăng ký một trang chính thức trên Zalo2. Đăng bài viết lên nhật ký trang và quản lý các hoạt đông trênbài viết như comment, trả lời comment, like, share vv.3. Gửi tin nhắn đến người quan tâm4. Chat với người quan tâm5. Mời bạn bè quan tâm trang6. Thống kê các hoạt trên trang như lượng like, share, comment,follow, unfollow vv7. Cấu hình trangNếu có thắc mắc, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉmail: [email protected], hoặctruy cập vào trang http://page.zaloapp.com để có thêm thôngtin.Xin chân thành cảm ơn!
Zing MP3 v4 Beta v4-161003 APK
Zalo Group
Welcome to Zing MP3 Beta for Android!• Preview the latest features: Try out the newest features.• Give early feedback: Let us know what you think and help makeZingMP3 better and better.You can install Zing MP3 Beta alongside your current versionofZing MP3 for Android.
Zalo Ads APK
Zalo Group
Zalo Ads – hệ thống thiết lập quảng cáo tựđộng theo giá đấu thầu trên hệ thống Nhật ký người dùng và networkcủa Zalo. Với ứng dụng Zalo Ads, bạn sẽ quản lý chiến dịch quảngcáo của mình dễ dàng trên điện thoại. Trực tiếp, nhanh chóng vàtheo dõi hiệu quả của chiến dịch quảng cáo tiện lợi.=> Tạo / chỉnh sửa quảng cáo, nhóm đối tượng=> Nhận thông báo từ hệ thống về trạng thái quảng cáo=> Theo dõi hiệu quả chi tiết từng chiến dịch quảng cáo theothời gian thực=> Quản lý chi phí quảng cáo dễ dàng.
Kiki - Android TV 23.06.01 APK
Zalo Group
Trợ lý giọng nói tiếng Việt
Zing TV – Xem phim mới HD APK
Zalo Group
Enjoy the best quality films in Vietnam
Zavatar - Tạo sticker, khoe cá 1.3 APK
Zalo Group
Create your own character and express your emotions with yourfavorite sticker