Free Action Strategy RPG Funny Games Apps

Loading...
Apache shooter: Infinite Shooting 1.0.3.9
Apache shooter is free, and there is no ads. Blast away waves ofchoppers, trucks, jets, and tanks before facing the bosses. Useupgrades to boost your firepower, blitzing the enemy in a torrentof destruction.
Free The Birds (Free, no ads) 1.0.10.15
You are a fan of brain & puzzle game ? Don’t miss “Free TheBirds”. Come to "Free The Birds" you will be immersed in abeautiful, funny, challenging and exciting world. Enter as anarcher to rescue the cute birds are being swallowed up by the ghostcage by shooting the rope with your bow and arrow. Be careful notto miss!. Features: - Easy gameplay, easy to control - Beautifuldifferent objects and backgrounds - From simple to insane levelsfor you to play - More than 90 levels in 4 chapters - Realisticphysics - Numerous elements available to discover - View your bestreplay and share it to your friends - Need help? Try hint - Morefun and get gifts with minigame : Fruit Shoot ; Archery - Detailbut simple statistic about your progress Free The Birds is free,and there is no ads.
Đế Chế Online - De Che AoE 1.4.6
Đế Chế là game kết hợp thể loại thủ thành và chiến thuật thờigianthực. Có thể xem đây là bản thu nhỏ của game huyền thoại AoEkếthợp với lối chơi của các game thủ thành quen thuộc. Cốt truyệncủaAge of Darkness kể về cuộc chiến của con người trước sự xâmlăngcủa quỷ dữ. Người chơi sẽ đóng vai trò lãnh đạo loài ngườitrongcuộc chiến chống lại sự bành trướng của thế lực quỷ. Mục tiêuchínhcủa game tiêu diệt kẻ thù để bảo vệ nhà chính bằng cách khaitháctài nguyên vàng và gỗ, sử dụng nó để xây dựng quân đội đánh bạicáccuộc tấn công của quỷ dữ. Các chủng quân bao gồm lính bộ, línhcungvà lính ngựa có sự tương khắc với nhau để đảm bảo tính cân bằngcủagame. + Lính bộ: Giá rẻ, damage trung bình, máu trung bình,rangethấp, di chuyển chậm + Lính cung: Giá trung bình, damge thấp,máuthấp, range xa, di chuyển nhanh + Lính ngựa: Giá cao, damagelớn,máu nhiều, range trung bình, di chuyển rất nhanh Các công trìnhbaogồm nhà chính, nhà lính bộ, nhà lính cung và nhà lính ngựa. +Nhàchính: là công trình quan trọng nhất và cần được bảo vệ đểchiếnthắng. Khi nâng cấp sẽ mở ra các lợi thế về mặt khai thác,lượngmáu và xuất hiện siêu vũ khí tấn công tầm xa hoặc hồi máu. +Nhàlính: nơi sinh quân bộ + Nhà cung: nơi sinh quân cung + Nhàngựa:nơi sinh quân ngựa Các loại nhà quân đội sẽ được nâng cấp khisinhra đủ 1 lượng quân nhất định. Game có 4 chế độ chơi:Single,Online, Multiplayer và Endless. Chế độ chơi “Single” khôngchỉ đơnthuần là xây quân và phòng thủ, có tất cả 6 chiến dịch tươngđươngvới 6 chương lớn của 1 câu chuyện dài về cuộc chiến này. Mỗichươnglại là 1 câu chuyện riêng: Khám phá vùng đất mới, Liên minhhuyềnthoại, Vùng đất chết, Xuyên qua màn bí ẩn ,… và gameplay cũngthayđổi liên tục theo diễn biến của câu chuyện. Chế độ “Online” sẽlàđấu trường giữa 2 người chơi. Bạn có thể thách đấu cùng bạnbèthông qua mạng internet. Chế độ “Multiplayer” sẽ là đấu trườnggiữa2 người chơi. Bạn có thể thách đấu cùng bạn bè thông qua mạngwifi.Chế độ “Endless” là nơi thử thách sức cầm cự của người chơi.Hãy cốgắng sống sót càng lâu càng tốt. Các cách kiếm Kim Cương miễnphí:- Chia sẻ Facebook sau khi thắng 1 level - Mời bạn bè
Epic Heroes: Hero Wars – Hero Fantasy: Action RPG 1.12.97.571
Epic Heroes War is a real-time strategy game, online side-scrollerdefense combines RPG. Build up a powerful army and slaughter enemyhordes in quests and battles with other players! Key features: ★ Anunique game, not duplicated with other games on the Store ★ Lot ofheroes with unique skills ★ Lot of campaign levels, Online PvP,Domination, Challenge, Heaven & Hell map ... ★ Local Bosses ★Nation War ★ World Bosses ★ Auction ★ Boss party ★ Guild War ★Arena ★ Real-time strategy PvP 1VS1 battle.
Age of Darkness: Epic Empires: Real-Time Strategy 1.4.6
Age of Darkness (AoD) is a combination of the tower defenseandreal-time strategy video game developed and published by DivMob.Toassure victory, the player must gather resources in order topayfor new units, buildings and more advancedtechnology.Single-player campaigns is in which the player isrequired tocomplete specific objectives and protect their MainHouse. Onlinemode allow players enjoy with their friends viainternet.Multiplayer mode allow players enjoy with their friendsvia wifinetwork. Endless mode is in which player have to stay aliveas longas possible. Technology is researched at specificitems.Technological advances come in many categories, such asmilitaryupgrades (better arms and hp units), economic upgrades(increasingthe efficiency of resource gathering), andinfrastructure upgrades(more resilient buildings). As basictechnology research iscompleted, more advanced technologies maybecome available. TheMain House is the most important buildings inthe game. Player haveto protect from enemies attack and hereadvancement is researched.Beside the Main House, player have tobuild Barracks, Archery Rangeand Stables to create Footmen, Archerand Horsemen to protect MainHouse. How to get free gems? - Sharephoto to Facebook afterwinning a level - Invite friends