1.0 / July 5, 2011
(4.2/5) (21)
Loading...

Description

Érdekli Önt, hogy a környezetében milyen cégektalálhatók? A Cégfürkész hasznos információval szolgálhat az összesmagyar cégről. Kereshető bármely cég, név vagy hely szerint,adószám vagy cégjegyzékszám alapján. A keresett cég alapadatai ésnéhány gazdasági adat jelenik meg. Ingyenesen korlátozottinformáció kaphatók, de részletesebb adatok fizetés ellenébenmegkaphatók, e-mailben is. Prémium szolgáltatáshoz a PayPlaza APPis betöltendő, vagy automatikus telepítését engedélyeznikell.
Kulcsszavak: céglista, cégkereső, cégek

All Hungarian companies included in one database. You can searchby company name, location, VAT number and trade register number.The results contain the basic company info and some economicfigures. Limited company information available free, more detaileddata require extra payment. The premium data will be received viae-mail.
Keywords: company data, Hungary, Hungarian companies
Still only available in Hungarian.

© Voxinfo Kft. 2011

App Information Cégfürkész Premium

 • App Name
  Cégfürkész Premium
 • Package Name
  com.voxinfo.cegfurkeszpremium
 • Updated
  July 5, 2011
 • File Size
  192k
 • Requires Android
  Android 2.1 and up
 • Version
  1.0
 • Developer
  Voxinfo Kft
 • Installs
  1,000 - 5,000
 • Price
  Free
 • Category
  Business
 • Developer
 • Google Play Link

Voxinfo Kft Show More...

voXpay Parkolás 1.5.0.1 APK
Voxinfo Kft
► A voXpay Parkolásmobilszolgáltatóktólfüggetlen szolgáltatás, ezért rövidregisztráció szükséges amobilalkalmazás első indításakor.► Parkolás indításhoz a regisztráció mellettfeltöltöttegyenleggel, vagy regisztrált bankkártyával kellrendelkezni.► A parkolási app használatához internetkapcsolatszükséges.Internetkapcsolat hiányában telefonhívással, vagy SMSküldéssel ismegbízhatóan lehet parkolást indítani/leállítani.► A voXpay Parkolás több kényelmi funkcióval biztosítjaaparkolás megfizetését magánszemélyek és céges flottákszámáraegyaránt.========Figyelem! A voXpay Parkolás alkalmazás alapvetőeninternetenkommunikál!Amennyiben nem rendelkezik internet kapcsolattal, akár SMS-seléstelefonhívással is elindíthatja/leállíthatja a parkolást.Felhívjuka figyelmet, hogy az SMS/telefon indítás NEM amobilszolgáltatókparkolási rendszerére épül! Parkoláskorbankkártyát, vagy előrefeltöltött egyenleget terhel aszolgáltatás.========A voXpay Parkolás főbb funkciói, tulajdonságai:- Parkolás indítás/leállítás alapesetbeninternetkapcsolattal- Parkolás idő alapú fizetése- Automatikus GPS alapú zóna-meghatározás- Figyelmeztetés parkolás lejáratkor, illetve előtte- Kedvenc helyek kezelése és parkolási történet- Parkolás egyszerű hosszabbítása és távoli kezelése- Céges és családi flottakezelés- Többfajta fizetési mód- Naprakész zónainformációk elérése- Térképhasználat- Saját gépjármű keresése térképen- Számlakezelés, havi számlavoXpay Parkolás használata:- alkalmazás letöltése, regisztráció, fizetésimódbeállítása- regisztráció nemcsak a mobil alkalmazásban, hanemawww.parkolas.voxpay.hu weboldalon is megtehető.- parkolás indítása zónakód megadással- parkolás leállítás gombnyomásra, vagy a zónaidőhatárelérésekorautomatikusan- parkolás lejárata előtt választhatóan 5-10-15 perccelértesítéstküld az alkalmazás- parkolásról összesítés készül, mely a Naplóbanvisszamenőlegelérhető- menüelemek: P – aktuális parkolási helyzet; térkép;napló,kedvencek, információ, beállítások- GPS használatakor ellenőrizze - és zónahatáron tegyeegyértelművé- autója helyzetét a térképen.Részletes információért, további lehetőségekért látogasson elawww.parkolas.voxpay.hu weboldalra.► The voXpayindependentservice providers of mobile parking, so short you needto registerfirst launched the mobile application.► Parking Boot charged in addition to the balance registrationorregistered credit card must be provided for.► The parking app requires an internet connection touse.Internet connection in the absence of a telephone call orbysending an SMS can be reliably parking start / stop.► The voXpay Parking more amenities to guarantee the paymentofparking in private and corporate fleets alike.========Attention! The application is basically voXpay Parking Internettocommunicate!If you do not have an Internet connection, either via SMS orphonecall you can start / stop parking. Please note that SMS/telephone, mobile operators will not be built startingparkingsystem! When parking a credit card or prepaid load balancetheservice.========The main functions and characteristics of voXpay Parking:- Parking Start / Stop is normally connected totheInternet- Parking time-based payment- Zone-definition GPS-based Automatic- Warning parking at maturity or before- Parking management and story Favorite Places- Parking is simple and remote management of extension- Business and family fleet management- Many types of payment- Access up to date information zone- Use Map- Search for your vehicle on a map- Account Management, monthly accountUse voXpay Parking:- Download the application for registration, paymentmethodset- Registration not only on the mobile app, but it can bedonewww.parkolas.voxpay.hu website.- Start scaling parking zones- Parking stop button is pressed or the time zone automaticallywhena limit is reached- Optional parking in front of maturity 5-10-15 minutes notifiestheapplication- Parking aggregation is that the Journal is available back- Menu items: P - current parking situation; map; log,favorites,information, settings- When using GPS check - border zone and make it clear -theposition of your car on the map.For detailed information, more options, visit thewebsitewww.parkolas.voxpay.hu.
Cégfürkész Premium 1.0 APK
Voxinfo Kft
Érdekli Önt, hogy a környezetében milyen cégektalálhatók? A Cégfürkész hasznos információval szolgálhat az összesmagyar cégről. Kereshető bármely cég, név vagy hely szerint,adószám vagy cégjegyzékszám alapján. A keresett cég alapadatai ésnéhány gazdasági adat jelenik meg. Ingyenesen korlátozottinformáció kaphatók, de részletesebb adatok fizetés ellenébenmegkaphatók, e-mailben is. Prémium szolgáltatáshoz a PayPlaza APPis betöltendő, vagy automatikus telepítését engedélyeznikell.Kulcsszavak: céglista, cégkereső, cégekAll Hungarian companies included in one database. You can searchby company name, location, VAT number and trade register number.The results contain the basic company info and some economicfigures. Limited company information available free, more detaileddata require extra payment. The premium data will be received viae-mail.Keywords: company data, Hungary, Hungarian companiesStill only available in Hungarian.© Voxinfo Kft. 2011
PayPLaza 0.7.5 APK
Voxinfo Kft
PayPlaza új-generációs mobil fizetésimodulamely mobil APP-okat képes kiszolgálni. A modul nemindíthatóönmagában, csak a felhasználó alkalmazással együttműködik.Használata nem igényel semmilyen előzetes elkötelezettségetafelhasználótól. A felhasználó több fizetési módszerközülválaszthat és a használat igen egyszerű; többnyireegyetlengombnyomással történik a fizetés. Fizetési módok:emeltdíjas SMS,bankkártya, PayPlaza, mobil vásárlás
Voxpay - parking & e-vignette 2.3.4 APK
Voxinfo Kft
Highway-ticket, mobileparking, public transport mobileticket: allin one place!
Cégfürkész 1.0 APK
Voxinfo Kft
Érdekli Önt, hogy a környezetében milyencégektalálhatók? A Cégfürkész hasznos információval szolgálhat azösszesmagyar cégről. Kereshető bármely cég, név vagy helyszerint,adószám vagy cégjegyzékszám alapján. A keresett cégalapadatai ésnéhány gazdasági adat jelenik meg.Kulcsszavak: céglista, cégkereső, cégekAll Hungarian companies included in one database. You cansearchby company name, location, VAT number and trade registernumber.The results contain the basic company info and someeconomicfigures.Only available in Hungarian.© Voxinfo Kft. 2010
Loading...