/ November 29, 2016
(4.7/5) (274)
Loading...

Description

Az AndroKat 2012.10.09-én indult el,mintmagyar katolikus alkalmazás android operációs rendszerrelműködőokostelefonra.

MOTTÓ
"Az istentisztelet, az erkölcsi élet, a hivatalok és funkcióksminden más arra való az Egyházban, hogy ezt az isteniszeretetetviszonozza Istennek, illetve megjelenítse, közvetítse avilágszámára." (Barsi Balázs)

CÉLJA
Egyesíteni – amennyire lehet – a jelenleg elérhető katolikusmobilalkalmazások nyújtotta lehetőségeket és internetesszolgáltatásokat(pl. RSS hírek).

SZOLGÁLTATÁSOK

# Online rádiók
(Vigyázat, Wifi-s internet kapcsolattal ajánlotthasználni,mobilnet-tel sokba kerülhet) Magyar Katolikus, MáriaRádió, Vatikánmagyar adása, Szent István Rádió, Mária RádióDélvidék és ErdélyRádió, Ez az a nap Rádió. Amelyik rádiónak van,ott látszik a műsorlista is.

# RSS hírcsatornák
uj.katolikus.hu, magyarkurir.hu és a bonumtv.hu weboldalaktól

# Evangélium és elmélkedés
Barsi Balázs/Telek Péter-Pál (Magasság és mélység), HorváthIstvánSándor, Fokoláre Életigéje, Napi evangélium és olvasmányok,LoyolaiSzent Ignác válogatott gondolatai, Pio atya és II. János Pálpápabreviáriuma, Keresztes Szent János aranymondásai, Kis SzentTerézés Teréz anya és Vianney Szent János breviáriuma, Ferencpápatwitter üzenetei, Böjte Csaba gondolatai

#Hanganyagok
Jezsuita napi-útra-való, Barsi Balázs, Pál Feri atya prédikációiéskedd esti beszédek és Horváth István Sándor atya napi evangéliuméselmélkedések

# Weboldalak
A szentiras.hu, zsolozsma.hu, miserend.hu és a katekizmusweboldalakmegjelenítése. Csak internetkapcsolattal működik!

#Videók
Videók Keresztényélet oldaláról. Csakinternetkapcsolattalműködik!

# Imádságok
Legfontosabb, legismertebb imák gyűjteménye
(Feltöltésük folyamatban...)

#Gyónás előkészítő
Lelki tükör, lelki olvasmányok. A gyónás menete, leírása.

# Napi szent
Az uj.katolikus.hu oldal alapján.

TOVÁBBI SZOLGÁLTATÁSOK

# Offline mód
Az alkalmazás alapvetően offline üzemmód használatát ishivatottsegíteni. Vagyis az első internet kapcsolat létrejöttekor,azalkalmazás letölti a telefonra a legfrissebb anyagokat,ígyonnantól akár internet nélkül is olvashatóak az anyagok.Hasznoslehet mondjuk reggel még otthon "betárazni" a telefont, ígymárbuszon és metróban már olvashatjuk is kedvenc dolgainkat.
Nyilvánvaló, hogy állandó internet kapcsolatotigénylőszolgáltatásokra ez nem igaz. Úgy mint online rádióésMiserend.

# Kedvencek
Olvasható anyag (Hírek, evangéliumi elmélkedés és Napiszent)elmenthető a kedvencekbe.
Mivel a telefonon tárolt offline anyagok időközönkéntcserélődnek,így ha valamit megszeretnénk hosszabb ideig tartani,azt érdemes akedvencekbe menteni.

# Megosztás
Olvasható anyag (Hírek, evangéliumi elmélkedés és Napiszent)megosztható mással a telefonon korábban telepítettalkalmazásokkal,ami erre képes (pl. Gmal és egyebek)

# Beállítás menü
A beállításoknál állítható a betűméret.
Hány darab anyag tárolódjon a telefonon (offline adatbázis).Ezzelelkerülhető, hogy ez az alkalmazás túl sok helyet foglaljon elatelefonon.
Illetve itt törölhető a kedvencek és az offline adatbázisatelefonról. Utóbbi természetesen újra feltöltődik alegelsőinternetre kapcsolódás alkalmával.
Állítható mely tartalmak jelenjenek meg az alkalmazásban.

# Kapcsolat
E-mail elérhetőség a fejlesztőknek, akik nyitottak mindenötletre,kívánságra és észrevételre.

The Androkid launchedon09.10.2012, as a Hungarian Catholic functional applicationforandroid smartphone operating system.

MOTTO
"The worship, moral life, with all other departments andfunctionsin the Church were to reciprocate this divine love of Godand show,broadcast to the world." (Balazs Barsi)

PURPOSE
Merge - as far as possible - the potential of theCatholicscurrently available on mobile applications and webservices (eg RSSfeed.).

SERVICES

Online radio stations #
(Caution, Wifi and internet connection is recommended to usemobileinternet, tel costly) Hungarian Catholic, Radio Maria,Vaticanadministration Hungary, Szent István Radio, Radio MariaRadio ofSerbia and Transylvania, this is the day the radio.Whichever radiois, there appears to show the list as well.

# RSS Feeds
uj.katolikus.hu, magyarkurir.hu and Web pages bonumtv.hu

Gospel Reflection and #
Barsi Balázs / Lot Peter and Paul (height and depth), IstvánSándorHorváth, Focolare Word of Life, and Daily Gospel Readings,SaintIgnatius of Loyola assorted thoughts of Father Pio and II.PopeJohn Paul II breviary, John of the Cross golden sayings, LittleSt.Theresa and Mother Teresa and St. John Vianney breviary,PopeFrancis twitter messages, Csaba Böjte thoughts

#Hanganyagok
Jesuit Father-day-trip to Balázs Barsi, Paul Feri Gospel anddailymeditations and sermons of Father Tuesday night's speechesandIstván Sándor Horváth

Websites #
The szentiras.hu, zsolozsma.hu, miserend.hu catechism anddisplayweb pages. Only an Internet connection works!

# Videos
Videos Christian Life page. Only an Internet connection works!

Prayers #
Most important, the most famous collection of prayers
(Uploading ...)

Preparatory Confession #
Spiritual mirror, spiritual readings. Confessioncoursedescription.

#-Day Saints
According to uj.katolikus.hu page.

ADDITIONAL SERVICES

# Offline Mode
The application basically use offline mode is also meant tohelp.That is the first internet connection is made, theapplicationdownloads the latest material on the phone, so from thatpoint ofmaterials can be read without an Internet. It can be usefuleven athome in the morning, say, "betárazni" on the phone, so youcan readbus and subway is already my favorite stuff.
It is obvious that services that require a permanentInternetconnection is not true. Such as online radio and the OrderofMass.

Favorites #
Read material (News Daily Gospel meditation and sacred) can besavedas Favourite.
As materials stored offline on your phone are replacedperiodically,so if you loved something to keep for a long time, itshould besaved as Favourite.

# Share
Read material (News Daily Gospel meditation and sacred) canbeshared with someone else on the phone previouslyinstalledapplications, which is able to do so (eg. Gmal andothers)

# Setup Menu
In the settings, adjustable font sizes.
How many pieces of material storage unwind on the phone(offlinedata). This is to avoid that this application has too muchspace inyour phone book.
Or deleted in the favorites and offline data from the phone.Thelatter, of course, re-charged occasion of the firstInternetconnection.
Adjustable over who sees your content in the application.

Contact #
E-mail access for developers who are open to all ideas,andobservations upon request.

App Information AndroKat: Android és Katolikus

AndroKat Show More...

AndroKat: Android és Katolikus APK
AndroKat
Az AndroKat 2012.10.09-én indult el,mintmagyar katolikus alkalmazás android operációs rendszerrelműködőokostelefonra.MOTTÓ"Az istentisztelet, az erkölcsi élet, a hivatalok és funkcióksminden más arra való az Egyházban, hogy ezt az isteniszeretetetviszonozza Istennek, illetve megjelenítse, közvetítse avilágszámára." (Barsi Balázs)CÉLJAEgyesíteni – amennyire lehet – a jelenleg elérhető katolikusmobilalkalmazások nyújtotta lehetőségeket és internetesszolgáltatásokat(pl. RSS hírek).SZOLGÁLTATÁSOK# Online rádiók(Vigyázat, Wifi-s internet kapcsolattal ajánlotthasználni,mobilnet-tel sokba kerülhet) Magyar Katolikus, MáriaRádió, Vatikánmagyar adása, Szent István Rádió, Mária RádióDélvidék és ErdélyRádió, Ez az a nap Rádió. Amelyik rádiónak van,ott látszik a műsorlista is.# RSS hírcsatornákuj.katolikus.hu, magyarkurir.hu és a bonumtv.hu weboldalaktól# Evangélium és elmélkedésBarsi Balázs/Telek Péter-Pál (Magasság és mélység), HorváthIstvánSándor, Fokoláre Életigéje, Napi evangélium és olvasmányok,LoyolaiSzent Ignác válogatott gondolatai, Pio atya és II. János Pálpápabreviáriuma, Keresztes Szent János aranymondásai, Kis SzentTerézés Teréz anya és Vianney Szent János breviáriuma, Ferencpápatwitter üzenetei, Böjte Csaba gondolatai#HanganyagokJezsuita napi-útra-való, Barsi Balázs, Pál Feri atya prédikációiéskedd esti beszédek és Horváth István Sándor atya napi evangéliuméselmélkedések# WeboldalakA szentiras.hu, zsolozsma.hu, miserend.hu és a katekizmusweboldalakmegjelenítése. Csak internetkapcsolattal működik!#VideókVideók Keresztényélet oldaláról. Csakinternetkapcsolattalműködik!# ImádságokLegfontosabb, legismertebb imák gyűjteménye(Feltöltésük folyamatban...)#Gyónás előkészítőLelki tükör, lelki olvasmányok. A gyónás menete, leírása.# Napi szentAz uj.katolikus.hu oldal alapján.TOVÁBBI SZOLGÁLTATÁSOK# Offline módAz alkalmazás alapvetően offline üzemmód használatát ishivatottsegíteni. Vagyis az első internet kapcsolat létrejöttekor,azalkalmazás letölti a telefonra a legfrissebb anyagokat,ígyonnantól akár internet nélkül is olvashatóak az anyagok.Hasznoslehet mondjuk reggel még otthon "betárazni" a telefont, ígymárbuszon és metróban már olvashatjuk is kedvenc dolgainkat.Nyilvánvaló, hogy állandó internet kapcsolatotigénylőszolgáltatásokra ez nem igaz. Úgy mint online rádióésMiserend.# KedvencekOlvasható anyag (Hírek, evangéliumi elmélkedés és Napiszent)elmenthető a kedvencekbe.Mivel a telefonon tárolt offline anyagok időközönkéntcserélődnek,így ha valamit megszeretnénk hosszabb ideig tartani,azt érdemes akedvencekbe menteni.# MegosztásOlvasható anyag (Hírek, evangéliumi elmélkedés és Napiszent)megosztható mással a telefonon korábban telepítettalkalmazásokkal,ami erre képes (pl. Gmal és egyebek)# Beállítás menüA beállításoknál állítható a betűméret.Hány darab anyag tárolódjon a telefonon (offline adatbázis).Ezzelelkerülhető, hogy ez az alkalmazás túl sok helyet foglaljon elatelefonon.Illetve itt törölhető a kedvencek és az offline adatbázisatelefonról. Utóbbi természetesen újra feltöltődik alegelsőinternetre kapcsolódás alkalmával.Állítható mely tartalmak jelenjenek meg az alkalmazásban.# KapcsolatE-mail elérhetőség a fejlesztőknek, akik nyitottak mindenötletre,kívánságra és észrevételre.The Androkid launchedon09.10.2012, as a Hungarian Catholic functional applicationforandroid smartphone operating system.MOTTO"The worship, moral life, with all other departments andfunctionsin the Church were to reciprocate this divine love of Godand show,broadcast to the world." (Balazs Barsi)PURPOSEMerge - as far as possible - the potential of theCatholicscurrently available on mobile applications and webservices (eg RSSfeed.).SERVICESOnline radio stations #(Caution, Wifi and internet connection is recommended to usemobileinternet, tel costly) Hungarian Catholic, Radio Maria,Vaticanadministration Hungary, Szent István Radio, Radio MariaRadio ofSerbia and Transylvania, this is the day the radio.Whichever radiois, there appears to show the list as well.# RSS Feedsuj.katolikus.hu, magyarkurir.hu and Web pages bonumtv.huGospel Reflection and #Barsi Balázs / Lot Peter and Paul (height and depth), IstvánSándorHorváth, Focolare Word of Life, and Daily Gospel Readings,SaintIgnatius of Loyola assorted thoughts of Father Pio and II.PopeJohn Paul II breviary, John of the Cross golden sayings, LittleSt.Theresa and Mother Teresa and St. John Vianney breviary,PopeFrancis twitter messages, Csaba Böjte thoughts#HanganyagokJesuit Father-day-trip to Balázs Barsi, Paul Feri Gospel anddailymeditations and sermons of Father Tuesday night's speechesandIstván Sándor HorváthWebsites #The szentiras.hu, zsolozsma.hu, miserend.hu catechism anddisplayweb pages. Only an Internet connection works!# VideosVideos Christian Life page. Only an Internet connection works!Prayers #Most important, the most famous collection of prayers(Uploading ...)Preparatory Confession #Spiritual mirror, spiritual readings. Confessioncoursedescription.#-Day SaintsAccording to uj.katolikus.hu page.ADDITIONAL SERVICES# Offline ModeThe application basically use offline mode is also meant tohelp.That is the first internet connection is made, theapplicationdownloads the latest material on the phone, so from thatpoint ofmaterials can be read without an Internet. It can be usefuleven athome in the morning, say, "betárazni" on the phone, so youcan readbus and subway is already my favorite stuff.It is obvious that services that require a permanentInternetconnection is not true. Such as online radio and the OrderofMass.Favorites #Read material (News Daily Gospel meditation and sacred) can besavedas Favourite.As materials stored offline on your phone are replacedperiodically,so if you loved something to keep for a long time, itshould besaved as Favourite.# ShareRead material (News Daily Gospel meditation and sacred) canbeshared with someone else on the phone previouslyinstalledapplications, which is able to do so (eg. Gmal andothers)# Setup MenuIn the settings, adjustable font sizes.How many pieces of material storage unwind on the phone(offlinedata). This is to avoid that this application has too muchspace inyour phone book.Or deleted in the favorites and offline data from the phone.Thelatter, of course, re-charged occasion of the firstInternetconnection.Adjustable over who sees your content in the application.Contact #E-mail access for developers who are open to all ideas,andobservations upon request.
Loading...