Jakub Furman Apps

Loading...
LED Torch 1.0
Jakub Furman
Simply app that enabling camera LEDlight.Only one permission, no ads, no Internet connection - createdbecause many similar apps display ads or connect to the Internet:)
Simple Share 2.1
Jakub Furman
Simple Share is application that lets youupload a picture directly to yourserver via FTP.You point pic, the app sends and copies URL to it to theclipboard!Additionally, you when you are viewing gallery, you can select thisapplication as a "Share" and the pic also will be uploaded to theserver, and you'll get the link in the clipboard!
Lampka Biurkowa 1.0
Jakub Furman
** APLIKACJA WYMAGA URZĄDZENIA SPRZĘTOWEGO-PRZECZYTAJ OPIS **Aplikacja zapalająca/gasząca lampkę luburuchamiająca/wyłączającainne urządzenie elektryczne, do działaniawymaga zbudowaniaurządzenia opisanego pod adresem: http://qba.me/lampkaJeżeli nie masz takowego urządzenia - aplikacja będzie dlaCiebiebezużyteczna.** Theapplicationrequires a hardware device - READ DESCRIPTION **Application incendiary / extinguishing the lamp or theactuating/ excluding other electrical device to operate requiresbuilding adevice described at: http://qba.me/lampkaIf you do not have takowego device - the application will beuselessto you.
Playlisty Youtuberów 1.0
Jakub Furman
Usłyszałeś kiedyś w odcinku swojegoulubionegoYoutubera piosenkę, która na długo zapadła w Twojejpamięci, alenie poznałeś jej tytułu?Z myślą o takich osobach powstał nasz serwis "PlaylistyYoutuberów"oraz aplikacja, która potrafi rozpoznać tytuły piosenekużytych wfilmach wspieranych przez nas Youtuberów.Każdego dnia nasi moderatorzy starają się uzupełniać playlistyocoraz to nowsze kawałki z odcinków.Kogo wspieramy?Nie tylko największe kanały na polskim youtube, takie jakRezigiusz,Stuu Games, Naruciak, Blowek, ale także te mniejsze.Pełną listęwspieranych kanałów możecie znaleźć w aplikacji oraz nanaszejstronie internetowej:http://playlisty.yt/youtuberzyW razie jakichkolwiek błędów lub pytań zachęcamy dokontaktu,wstawiając negatywną opinię bardzo prosimy o opis - samanegatywnaocena nic nam nie mówi o powodzie. Możliwe formy kontaktuz namito:- E-mail: [email protected] Facebook: http://facebook.com/playlistyYT- Instagram: http://instagram.com/playlistyYTUwaga: Jeśli chcesz, aby nasza aplikacja działała w100%poprawnie na Twoim urządzeniu musisz posiadaćwcześniejzainstalowaną aplikację Youtube.You heard once inanepisode of your favorite YouTuber song that was made a long timeinyour memory, but not know its title?In view of such persons we created our service "PlaylistsYouTubers"and an application that can recognize the titles of thesongs usedin films supported by us YouTubers.Every day our moderators strive to replenish the playlists ofnewerpieces of episodes.We support?Not only the largest Polish channels on YouTube, such asRezigiusz,Stuu Games, Naruciak, Blowek, but also the smaller ones.For acomplete list of supported channels can be found in theapplicationand on our website:http://playlisty.yt/youtuberzyIn case of any mistakes or questions, please contactinsertingnegative feedback please feel free to description - thesamenegative assessment tells us nothing about the floods.Possibleforms of contact with us is:- E-mail: [email protected] Facebook: http://facebook.com/playlistyYT- Instagram: http://instagram.com/playlistyYTNote: If you want our application to work 100% correctly onyourdevice, you must have previously installed YouTubeapplication.
Burzowo.info - Lightning map 2.0.1
Jakub Furman
Application with live thunderstorm maps fromservicehttps://burzowo.info